Zámeček ve Vysoké si postavil hrabě Václav Kounic. Antonín Dvořák celý život miloval Josefínu Čermákovou, která se za Kounice provdala. Aby jí byl nablízku, oženil se s její sestrou Annou a tak coby švagr s ní byl spojen alespoň takto.

Na Vysoké rodina bydlela a místo je tak působivé, že se nelze divit, že se tam Antonínu Dvořákovi tak dobře skládalo. Jezírko v parku nedaleko zámku je místo natolik romantické, že tam tu Rusalku, kterou zde skladatel napsal, úplně vidíme. Jezírko se nyní nazývá Rusalčino. Úchvatné scenérie jezírka, obory i zámečku zůstaly stejné jako za časů skladatele. Pro současného návštěvníka jsou v parku lavičky, aby zde mohl usednout a rozjímat. O dávné nenaplněné lásce, o životě jednoho z našich nejvýznamnějších umělců, o tehdejší bouřlivé době.

V oboře se staletými stromy jakoby se zastavil čas. Je zde klid, ticho přerušované jen zpěvem ptáků.

Nevelký zámeček je vzorně opraven, v přízemí můžeme vidět dobově zařízené pokoje, které jsou tak útulné, že působí, jakoby si domácí jen na chvilku odskočili a očekáváme, že vejde sám skladatel, usedne ke svému klavíru a začne hrát své čarokrásné melodie.

V prvním patře je expozice věnovaná A. Dvořákovi, fotky, notové zápisy, informace o jeho životě a díle, o úspěších jeho žáků, kostýmy z Rusalky. V suterénu se pak promítá film o životě skladatele. Prostředí parku a zámečku je ideální pro snění a fantazii. Ale abychom jen nesnili, tak pár poznámek z historie.

Hrabě Kounic zámeček postavil 1876 v novorenesančním stylu. A. Dvořák byl spojen s tímto půvabným místem 20 let svého života. Rád tady pobýval, procházel se k Rusalčinu jezírko, které ho inspirovalo k napsání opery.

Navštěvoval své příbuzné na zámku, ale pak si pronajal myslivnu, poté koupil bývalý ovčín a ten přestavěl na vilu Rusalku, kterou obýval až do své smrti v r. 1904.

1960 byl v zámečku zřízen Památník Antonína Dvořáka, hrabě Kounice a jeho ženy Josefíny.

1962 byla před zámeček umístěna Dvořákova busta.

Zámek i s parkem je otevřen celoročně. Nejen že se seznámíme s životem a dílem velkého skladatele, který žil v letech 1841-1904, ale pro romantické duše je tu bonus navíc, úchvatné přírodní scenérie zámeckého parku.

Kdo z nás nepotřebuje na chvíli opustit realitu všedního života, na chvíli se zastavit a načerpat energii?

Vysoká je místo k tomu naprosto stvořené.

Alena Hesounová