Příběh o Ježíškovi jsme zvěčnili při ,,Vánočním sousedském zastavení“ v romantickém duchu Josefa Lady. Hlavním programem se stala divadelní besídka s tématikou pana Lady „ O narození Ježíška“.

Nechyběl reálný Betlém s živými zvířátky, kde se celý děj odehrával. Také rozsvícení vánočního stromu a společné zpívání koled s návštěvníky. Děti předvedly to nejlepší, co mohly. Do děje vtáhly nejednoho diváka. S nástupem malých andělíčků nezůstalo mnoho očí bez slz dojetí. Celou akci provoněla skořicová vůně trdelníků a vánočního čaje. Právě způsobem prožitku, který je v naší mateřské škole ústřední forma vzdělávání, se v dětech ukotvují naše zvyky a tradice nejvíce.

Milí přátelé naší Veselé školky, ale i Vy ostatní, přejme si pokojný nový rok plný radostných okamžiků a setkání s lidmi dobré vůle. Nechť nás tyto chvíle dovedou k zamyšlení nad tím, co je pro nás v životě nejdůležitější. Buďte co nejvíce s Vaší rodinou a užívejte svých blízkých.

Pavlína Pokorná