Regionální muzeum se v sobotu zapojí do Mezinárodního dne archeologie. Letos vás přivítá nová archeoložka Regionálního muzea v Chrudimi Nikola Janovská. Dopolední procházka vás provede po důležitých bodech městské fortifikace do období vrcholného středověku. Postupně představí založení, vývoj a podobu opevnění. Speciální zájem bude věnován branám chránícím vstup do historického jádra města.

Sraz je v sobotu v 9 hodin před budovou Regionálního muzea v Chrudimi.

Markéta Sodomková