„Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich." Matouš 18,20

Poutníci a návštěvníci mše svaté prostřednictvím lístků mohli odevzdat Boží milosti své individuální prosby za zdraví svých blízkých či poděkovat za péči charitních sester, pečovatelek, lékařů a sociálních pracovníků. Přes nepřízeň počasí se na 32 kilometrů dlouhou cestu vydali pěší a cyklističtí poutníci z Pardubic i Chrudimi a pro ty, kteří by náročnou cestu nezvládli, byl vypraven autobus.

Mši svatou, kterou celebroval generální vikář Královehradecké diecéze Jan Paseka, varhanní koncert Petra Špáty a přednášku Františka Jirásko o historii poutního místa mohli zájemci sledovat rovněž v přímém přenosu na YouTube kanálu Oblastní charity Pardubice.

Jak řekla ředitelka pardubické Charity Marie Hubálková: „Oblastní charita má v péči přes dva tisíce klientů a naše práce by se neobešla bez duchovní podpory. Děkuji všem, kteří na nás myslí a podporují nás. Čím dál víc si uvědomuji, že jednotlivé osudy potřebují krom lidské a profesionální péče našich sester a pečovatelek právě pomoc modlitby.“

Svěcení praporu ve Žďárci u Seče.
Ve Žďárci u Seče se konala slavnostní akce

Počet zúčastněných poutníků i doprovodný program byl poznamenán nejen nepřízní počasí ale též aktuální epidemiologickou situací a jak řekl Roman Pešek, ředitel Farní charity Chrudim: „Rád bych, abychom i v tomto společenství věnovali myšlenky a modlitbu našim chrudimským kolegyním, které aktuálně v první linii bez přerušení péče pomáhají covid pozitivním klientům nebo se sami s nákazou potýkají.“ Pouť tří charitních sester podpořil svou účastí i radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola, který vyjádřil velké uznání a poděkování všem charitním pracovníkům.

Jak Pavel Šotola řekl: „Charity za dobu svého trvání ušly obrovský kus cesty i co se týče rozšíření nabízených služeb. Děkuji i jménem samosprávy Pardubického kraje za pomoc dětem, ohroženým rodinám, osobám na okraji společnosti, za pomoc nemocným, seniorům i za hospicovou péči o umírající a jejich blízké.“

Jan Lohynský