Pěvecký sbor Pernštýn-Ludmila-Suk z Pardubic má více než stoletou historii. V současnosti funguje jako ženský sbor. Sbormistrem je Martin Beran – hudební pedagog na několika školách a známý varhaník. Jan Stejskal je autor mnoha knih s vlastními ilustracemi, které nám přibližují historii Chrudimi a okolí, krásu a podmanivost naší krajiny, zejména pak Železných hor. V neposlední řadě je také sbormistrem vokální skupiny „Nestejskáme si“. Všichni výše jmenovaní se sešli a podíleli se na 5. koncertě Bojanovského muzicírování.

Zaznělo několik majestátních varhanních skladeb barokních mistrů. Sborový zpěv nám přiblížil především českou i moravskou lidovou poezii. Autorské čtení Jana Stejskala pak citlivě doplnilo pásmo o jeho umělecké ztvárnění české krajiny a hudebních motivů. V bojanovském kostele pokračuje také výstava Karla Linka z Nasavrk, takže se jednalo o další koncert mezi obrazy. Letošní festival Bojanovské muzicírování vyvrcholí v předvečer svátku sv. Václava 6. koncertem.

Vlastislav Beran