Organizace Péče o duševní zdraví, z. s. ho otevřela tento týden v Chrudimi. Cílem centra je poskytovat komplexní zdravotní i sociální pomoct lidem s duševním onemocněním v místě potřeby a snižovat počet či zkracovat délku hospitalizací v psychiatrických nemocnicích.

Centrum duševního zdraví (CDZ) Chrudim nabídne lidem s vážným duševním onemocněním, jako je schizofrenie, bipolární porucha či deprese, podporu v oblasti zdraví i dalších oblastech každodenního života. Centrum se otevřelo na současné adrese střediska Péče o duševní zdraví v ulici Městský park 828 a rozšíří služby střediska, které každoročně poskytuje sociální podporu více než 100 klientům, o zdravotní péči.

Služby CDZ budou určeny jak lidem, kteří potřebují podporu dlouhodobou, tak osobám v krizových situacích s akutními psychickými obtížemi či s rizikem rozvoje duševního onemocnění. Komplexní sociálně zdravotní pomoc bude CDZ moci klientům zajistit díky týmu složenému ze sociálních pracovníků, zdravotních sester, psychiatra, psychologa a peer konzultanta neboli člověka s vlastní zkušeností s nemocí. Na centrum se budou moci obrátit sami pacienti, jejich příbuzní, ale také lékaři, zástupci obcí nebo IZS.

Tým bude pracovat převážně v terénu. „Již nyní jako sociální pracovníci Péče o duševní zdraví pracujeme v přirozeném prostředí klientů a jdeme za nimi tam, kam potřebují. To znamená, že za nimi zajíždíme přímo domů, nebo do psychiatrických nemocnic v případě hospitalizace, anebo se s nimi setkáme například v kavárně či parku. S otevřením CDZ se bude moci do terénu přenést i péče zdravotní,“ říká Mgr. Věra Pinkasová vedoucí Péče o duševní zdraví a CDZ Chrudim. Zdravotníci budou řešit aktuální zdravotní stav klientů, dávkování léků či terapii a sociální pracovníci věci jako vztahy v rodině, práci, bydlení, naplnění volného času atd. Jak sděluje odborný ředitel Péče o duševní zdraví Mgr. Martin Halíř: „Spolupráce několika odborníků různých profesí na jednom pracovišti přináší lidem s duševním onemocněním nesčetné výhody. Psychiatr zajistí kontinuitu zdravotní péče, sestry působí především v domácím prostředí a pomohou s léky či edukací, sociální pracovníci pomohou v jednání s úřady a peer pracovníci s motivací k zotavení. Výhody spolupráce neplynou jen samotným klientům, ale také pracovníkům, kteří mohou péči o klienta diskutovat v týmu, sdílet různé úhly pohledu a nastavit potřebnou pomoc na míru.“ Ředitel Péče o duševní zdraví MUDr. Petr Hejzlar doplňuje informace o službách CDZ ještě o to, že: „Organizace již dvě centra duševního zdraví provozuje v Hradci Králové a v Pardubicích od půli roku 2019, takže jsme měli možnost si funkčnost služby ověřit a máme s ní skvělé zkušenosti. Jsme rádi, že se nám nyní podařilo vytvořit CDZ v Chrudimi a rozšířit tyto služby do dalšího okresu Pardubického kraje.“

Z hlediska nouzového stavu bude mít centrum komplikovanější rozjezd. „Fungování CDZ musíme od prvních dní přizpůsobit aktuální situaci. Především se to týká provozu týmu, který se rozdělí do dvou skupin tak, aby nemusel být provoz zastaven z důvodu karantény. Týmová setkání se tím přesunou do online prostředí. Musíme také přijmout přísnější hygienická opatření pro kontakt s klienty. Na druhou stranu je pro nás výhodné, že větší část práce probíhá mimo kanceláře či ambulance,“ říká Halíř. Akce k slavnostnímu otevření CDZ se kvůli aktuální situaci prozatím neuskuteční a posune se na jarní období.

Vznik sítě CDZ je motivován snahou vytvořit podmínky pro to, aby se předcházelo situaci, kdy většina péče lidem s vážným duševním onemocněním probíhá v psychiatrických nemocnicích daleko od jejich domova. Hlavním cílem péče CDZ je zotavení, tedy posílení smysluplného života, samostatného fungování a znovu začlenění do společnosti. „Hledáme potenciál a silné stránky klientů. Snažíme se je podpořit, aby se aktivně zapojili do společnosti, začali samostatně pracovat, bydlet a mohli převzít co nejvíce praktické zodpovědnosti za vlastní život,“ doplňuje práci týmu Pinkasová.

Vznik této flexibilní a mobilní služby v Chrudimi podpoří změnu systému péče o lidi s duševním onemocněním a rozšíří síť již 21 fungujících center v ČR, která svou činnost spustila s podporou projektů Ministerstva zdravotnictví ČR hrazených z prostředků Evropské unie. Stejným mechanismem byl podpořen vznik chrudimského CDZ, konkrétně prostřednictvím projektu Podpora vzniku center duševního zdraví III., pod jehož hlavičkou má do konce roku 2020 vzniknout dalších 7 CDZ. Projekt uhradí prvních 18 měsíců tzv. „pilotního provozu“. Po jeho skončení bude CDZ financováno z dotací pro sociální oblast a platbami z veřejného zdravotního pojištění, stejně jako u ostatních CDZ, která již na tento provoz přešla. Národní akční plán pro duševní zdraví 2020 – 2030 schválený vládou ČR předpokládá vznik 100 CDZ po celém území ČR v horizontu příštích 10 let.

Michaela Venclová