Již koncem prosince 2020 došlo ke zřícení části opěrné zdi u pavilonu G v Hamzově léčebně Luže-Košumberk. Místo bylo samozřejmě zabezpečeno. V lednu 2021 jsme v Hamzově léčebně spolu se statikem řešili nejprve návrh provizorního statického zajištění a následně s vedoucí úseku památkové péče Městského úřadu v Chrudimi i opravu zdi, protože jde o území ochranného pásma hradu Košumberku.

Protože v roce 2021 nebyly k dispozici finanční prostředky na opravu zdi, provedli jsme alespoň provizorní statické zajištění. V únoru 2022 bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby. Vítězem soutěže se stala firma Kovo Kameník z Pohřebačky. Nabídková cena byla necelých 5 mil. Kč s DPH. Po delším jednání s Ministerstvem zdravotnictví byl potvrzen příslib dotační pomoci. Akce má být dle smlouvy dokončena do 30. 9. 2022.

Karolína Sýkorová, Hamzova léčebna