Středisko volného času Pohoda a Pohoda cool v Hlinsku si díky Nadaci ČEZ a její aplikaci EPP pořídilo nové herní prvky. Chce tak zaujmout a přilákat další zájemce z řad dětí a teenagerů ke smysluplnému trávení volného času. Na nákup nových herních prvků přispěla nadace částkou 150 tisíc korun, kterou lidé vysportovali v rámci aplikace EPP – Pomáhej pohybem.

Středisko volného času nabízí dětem a mladým lidem možnosti, jak trávit volný čas. V Hlinsku se podařilo vytvořit skupinu asi 50 dětí, které pravidelně klub navštěvují a účastní se všech aktivit klubu. Tato skupina pozitivně působí na další děti, které se bezprizorně potulují po městě a jejich jedinou zábavou je ničení majetku, drobná kriminalita apod.

Nadace ČEZ se proto v rámci svého grantového řízení Podpora regionů rozhodla podpořit středisko částkou 150 tisíc korun. Částka pomohla vybavit prostory zařízení novými herními prvky. Byl pořízen stůl na stolní tenis, venkovní kuželník, rondo s míčky, labyrint a šplhací sestava.

Pracovníci střediska mají nelehký úkol zaujmout a stáhnout děti z ulic a parků do zařízení, kde se budou cítit bezpečně a postupně si zvyknou trávit svůj volný čas smysluplně. „Snažíme se přilákat a zaujmout děti a dospívající, snažíme se bojovat proti dětské kriminalitě ve městě a okolí a eliminovat predelikventní chování všech cílových skupin. Máme úspěchy. Daří se nám stáhnou děti z ulic a parků. Ve středisku systematickou prací, interaktivními hrami, a zejména profesionálním přístupem pedagogů, a vychovatelů působíme na děti a mládež výchovně, odbornými radami a doporučeními motivujeme i jejich rodiče. Pracujeme s dětmi bez rozdílu věku, pohlaví, rasy, barvy pleti i národnosti. Našim cílem je také této skupině dětí vštípit pocit odpovědnosti za své jednání, vrátit důvěru v komunikaci s dospělým člověkem, nebát se svěřit se svými problémy a řešit je,“ upřesňuje své nelehké poslání Jiří Hrabčuk, ředitel střediska. „Nadaci ČEZ děkujeme za finanční podporu a věříme, že nové krásné vybavení zahrady sem přiláká další zájemce,“ upřesňuje Jiří Hrabčuk.

Sportovně-charitativní aplikaci EPP-Pomáhej pohybem s nadsázkou využívá každý 20. obyvatel České republiky. Od jejího spuštění v květnu 2015 si ji totiž stáhlo přes 516 tisíc lidí. Dohromady s ní strávili přes 713 let a 890krát obkroužili Zeměkouli kolem rovníku. U příležitosti svých 6. narozenin přichystala „EPPka“ svým fanouškům novou funkci virtuálních týmů. Do podpory vybraných neziskových projektů se tak mohou společně zapojit třeba školní třídy, sportovní družstva nebo rodiny.

Šárka Lapáčková Beránková