Ve městě žije na 1700 obyvatel a kanalizace je potřeba. Pro město se jedná o opravdu velkou stavbu a investici ve výši cca 158 milionů korun, kde je přiznána dotace Státního fondu životního prostředí ve výši 63,75 %. Zbývající náklady hradí město úvěrem od Pardubického kraje a vlastními zdroji.

Co přesně se v Ronově nad Doubravou buduje?

Ve městě probíhá budování gravitační kanalizace. Ta bude určena výhradně pro odpadní vodu, nikoliv dešťovou. Například v sousedních Žlebech mají kanalizaci tlakovou, což je malá trubka v úzkém výkopu v 80 centimetrové hloubce. V Ronově na Doubravou se ale buduje gravitační se šířkou výkopu 80 cm a hloubkou místy až 4 metry. Projekt kanalizace obsahuje téměř 8 kilometrů gravitační kanalizace se dvěma čerpacími stanicemi, 417 metrů výtlaků a 2950 metrů veřejných částí kanalizačních přípojek.

V průběhu výstavby si mohou občané rodinných domu za pomocí plné moci zažádat o přípojku. Šablonu najdou na webu města.

Čistírna odpadních vod pro tuto stavbu už částečně stojí nedaleko řeky Doubravy u skautů. Ta je koncipována tak, že ji do budoucna mohou využít obce Mladotice a Moravany. „Čistírna je navržena s kapacitou 2500 EO, což představuje dostatečnou rezervu umožňující další rozvoj města a připojení dalších místních částí a sousedních obcí. První připojenou obcí se stane Bousov, kde výstavba kanalizace začne hned po dokončení projektu v Ronově,“ dodal starosta města Marcel Lesák.

Stavba bude trvat do června roku 2020. Poté bude spuštěn zkušební provoz. Do konce října tohoto roku budou mít finální podobu ulice Čáslavská, Lichnická a Chvalovická. Provizorně bude opravena Svatokřížská. Město ve spolupráci s Pardubickým krajem plánuje na jaře příštího roku kompletní rekonstrukci ulice Svatokřížské od křižovatky na Mladotice až na konec Ronova.

Stavba kompikuje dopravu v obci

Z důvodu výstavby kanalizace dochází k rozkopání silnic a místních ulic. Někdy je nezbytné silnici uzavřít úplně. Obyvatelé si stěžují, že stav silnice je katastrofální. Zastupitelé města ale prosí o trpělivost a shovívavost. Je to stavba pro všechny a nejde ji dokončit ze dne na den. Při stavbě se vykope hlavní řad, a po sesednutí materiálu se připojují přípojky.

Projíždějící řidiči musí přizpůsobit rychlost jízdy ke stavu vozovky. Výtluky jsou průběžně zasypávány stavební firmou a zaměstnanci úřadu.

Ve středu 16. října došlo k zavření silnice II/337 ulice Čáslavská z důvodu opravy povrchu komunikace po výstavbě kanalizace. Uzavření je plánováno do 31. října. Objízdná trasa je značena přechodným dopravním značením.

V současné době probíhá také oprava chodníku v ulici Školská kudy chodí děti do školy, a místní občané do jídelny pro obědy. Postupně probíhá také výměna obrubníků v ulicích Chvalovická a Nádražní, kde je rekonstrukce plánovaná též.

Zdeněk Sasín ml.