Svatoanenský potok se rychle zvedl v ranních hodinách. V Radimi výše vody při kulminaci kolem poledne překonala poslední povodeň z letošního června. Na řadě míst se proud vylil do zahrad, zatopeny byly sklepy a několik studní. Místní hasičský sbor od půl šesté rozvážel připravené pytle s pískem k nejohroženějším místům a v pravidelných intervalech obcházeli jeho členové mostky a stavidla, které je třeba čistit od zaseklých naplavenin. Za pomoci čerpadel byla chráněna nemovitost čp. 12. Do bytových prostor se voda zatím nikde naštěstí nedostala. K čištění studní a sklepů může dojít až po odpadnutí vody.

Libor Aksler