Lepší časy po těžké době, která kultuře pro živé diváky vůbec nepřála, umožnily zahájit letošní pokračování tradičního festivalu. A to nejen hudbou ale i výtvarným uměním.

V bojanovském kostele bylo možno zhlédnout výstavu obrazů Karla Linka z Nasavrk. Celkem 6 pláten na nás svými tajemnými motivy a zářivými barvami vyhlíželo v šeru kostela. Od autora jsme se dověděli, že jde o cyklus inspirovaný zbořením a vypálením kláštera v Práčově – této smutné a kruté události dávné minulosti na místě pro náš kraj tak blízkém. Naše poděkování patří panu Linkovi, že nám tímto způsobem přinesl něco, co dotvořilo celkový dojem kulturního večera.

Následoval vlastní koncert: Jindřich Macek /loutna/ a Jitka Baštová /akordeon/ v pořadu „Via vitae Comenius“ jako připomínka 350. výročí úmrtí Jana Ámose Komenského.

Akordeon jako koncertní nástroj spolu s loutnou, která zní napříč staletími, v nás nejspíš vzbuzovaly očekávání, jak bude znít tato kombinace? Výsledný dojem byl úchvatný – mluvené slovo proložené skladbami známých autorů které do pomyslného děje přirozeně zapadaly. Přiznejme si, že slova „Učitele národů“ jsou nadčasová a mají nám co říct i dnes. Stačilo zavřít oči, a jako bychom slyšeli nikoliv akordeon, ale celý orchestr, snad varhany. Podobně loutna jako by nás přenesla do atmosféry dob dávno minulých.

Naše velké poděkování patří oběma umělcům. Je pro nás povznášející, že jsme mohli být posluchači na jejich prvním koncertě od října minulého roku a že se jim u nás líbilo. Srdečnou atmosféru koncertu jsme si odnášeli domů. Přejme si, aby nám doba byla nakloněna , a jsme srdečně zváni na další koncert začátkem července, tentokrát pod širým nebem.

V. Beran