Trophee Mondiale de l´Accordéon je už sedmdesát let největší a nejprestižnější akordeonovou soutěží světa. Soutěž a zároveň největší akordeonový svátek pořádá Světová Akordeonová Organizace CMA. Letošní ročník se uskutečnil, díky světové pandemii nemoci COVID – 19, online. Že se jedná o vskutku gigantický podnik, napovídají i následující čísla. Ve dvaceti kategoriích, pod ostřížím zrakem asi stovky porotců, se utkalo 750 kandidátů z padesáti zemí světa. Zde je třeba zmínit, že těch 750 kandidátů nebylo vybráno nahodile, ale již formou různých výběrových řízení v jednotlivých zemích.

Neuvěřitelný příběh čtrnáctileté Lucie Pudilové, žákyně hlinecké ZUŠ ze třídy paní učitelky Markéty Břízové, začal vlastně poměrně nedávno, když se Lucie rozhodla, naučit se hrát na krásný nástroj akordeon. Pouhé čtyři roky práce pod vedením paní učitelky stačily k cestě na samotný vrchol – úspěšná účast na již zmíněné světové soutěži. Že v sobě Lucie má mimořádný talent, není žádná novinka. To prokázala jasně svými úspěchy na soutěžích celostátních i mezinárodních již v předchozím období.

 Když se Lucie v letošním roce zúčastnila Mezinárodních akordeonových kurzů v Dobřanech u Plzně, netušila, jak důležitý okamžik v jejím životě ji čeká. Na kurzech byl totiž osobně přítomen jeden z nejdůležitějších lidí světového akordeonu, prezident CMA, pan Frederic Deschamps. Ten Lucii, po vyslechnutí jejího výkonu, nabídl účast na letošním Trophee Mondiale de l´Accordéon.Ve světě akordeonů má tato soutěž stejný význam jako například legendární Wimbledon ve světě tenisu.

Příprava na samotnou soutěž začala pečlivým výběrem repertoáru takříkajíc na tělo Lucii, její paní učitelkou. Nádherný repertoár s prvky jazzu, argentinského tanga, nebo francouzského musettu, byl též předmětem chvály ze strany poroty. Soutěžní kategorie, ve které Lucie excelovala, s názvem: Varieté/Jazz/World Music, byla nabita renomovanými konkurenty z Itálie, Číny, Ruska, Jihoafrické republiky a dalších zemí. Z tohoto důvodu byla samotná účast Lucie na této soutěži obrovským úspěchem. To, že Lucie dokázala svou kategorii vyhrát, je neuvěřitelným snem, který se stal skutečností. Přes mnohá protivenství v době příprav na soutěž, která přineslo období koronaviru (uzavření školy, nedostupnost profesionální studiové nahrávky!, apod.), slavila úspěch systematická práce, víra ve vlastní sílu a nadšení. Získaná 1.cena a Zlatá medaile, jsou odměnou za vložené nezměrné úsilí, energii a emoce, které ruku v ruce daly do přípravy Lucie se svou paní učitelkou. Podstatnou a nezanedbatelnou míru zásluh na úspěchu Lucie mají zcela jistě její rodiče, kteří ji podporují v jejím snažení a pořídili jí skvělý italský knoflíkový akordeon.

Nesporným úspěchem je i jmenování členkou výše zmíněné světové poroty pro paní učitelku Markétu Břízovou.

Žákyni naší školy Lucii Pudilové a její učitelce paní Markétě Břízové patří mimořádné poděkování za jejich vynikající práci a reprezentaci ZUŠ Hlinsko, města Hlinska a celé České republiky.

Základní umělecká škola Hlinsko