V poslední době se ve společnosti čím dál více prosazuje myšlenka obnovení a zachování tradičních hodnot a zvyklostí. A právě obec Přestavlky se rozhodla přispět k této snaze tím, že obnoví tradici vrkání. Tato obec, obklopená malebnou krajinou Chrudimska, se vyznačuje silným komunitním duchem a obyvatelé jsou hrdí na svou historii a kulturní dědictví.

Obnova tradice vrkání začala jako nápad několika místních nadšenců, kteří chtěli přivést do obce něco z tradičního folklóru, co by spojilo lidi všech věkových kategorií a zvýšilo pocit sounáležitosti. Rozhodli se, že vrkání, kdysi běžný způsob komunikace na venkově, by mohlo být tím pravým.

Pivnická rokle zůstává po masivním sesuvu uzavřena. Zavalená je oblíbená jeskyně.
Jeskyně zmizela. Pivnická rokle zažila největší sesuv za 100 let a je zavřená

Ale jak začít s obnovou tradice, která téměř vymizela? Tady přichází na řadu děti. Rodiče s dětmi se stali klíčovým partnerem v tomto projektu. Postupně se děti učily různé způsoby vrkání a objevovaly krásu této staré tradice.

Rodiče hráli nezastupitelnou roli v podpoře svých dětí. Byli plně zapojeni do projektu, podporovali své potomky a povzbuzovali je, aby se učili a zdokonalovali ve vrkání. Někteří rodiče dokonce začali praktikovat vrkání spolu se svými dětmi, což byla nejen zábava, ale také forma rodinného propojení a posílení pout.

Ale úsilí obce Přestavlky nekončí u pouhé podpory rodičů a dětí. Obec aktivně podporuje tento projekt organizačně.

Díky této komplexní podpoře a angažovanosti se tradice vrkání stala znovu živou součástí života obce Přestavlky. Lidé jsou pyšní na své děti, které se zapojují do této staré tradice, a cítí se propojeni se svými sousedy a komunitou jako celek. Obnova tradice vrkání ukazuje, že i v dnešním moderním světě může být místo pro staré zvyky a že síla komunity spojená s podporou rodičů může dosáhnout mnohého.

Jiří Jirout