V roce 2008 se stala obec Břehy u Přelouče novým majitelem chátrajícího Výrovského mlýna na Opatovickém kanálu a začala organizovat kompletní rekonstrukci tohoto stavení. Uvnitř vznikly mnohoúčelové sály a posilovna. V současnosti je budováno muzeum Opatovického kanálu. Stavení prochází kolaudačním procesem, od počátku února může být plně využíváno ve zkušebním provozu.

Držba mlýna obcí je v rámci Česka minoritní, o to více v případě skloubení kulturního a hospodářského přínosu. Obec udržuje v chodu i malou vodní elektrárnu. Zařízení funguje od počátku padesátých let minulého století, kdy dělníci odstranili mlecí zařízení a na Francisovu turbínu a upravenou transmisi připojili generátor.

Raritní je rovněž zbudování exteriérového vyhlídkového výtahu, který ústí až na střeše dřívější přístavby šalandy a komor.

Výrovský mlýn byl založen ke konci 15. století nákladem mocného šlechtického rodu Pernštejnů, který nechal objekt vystavět z nejdražších dostupných materiálů. Do současnosti se v základech dochovaly například pískovcové bloky. Kapacitou mletí nahradil mlýn dosavadní produkci moučného stavení na pravém břehu Labe, které pod tíhou častých záplav zaniklo. Břežský mlýn, jak se tehdy hospodářské stavení běžně označovalo, byl pronajímán mlynářům za 6 kop grošů ročně. V prosinci roku 1507 ovšem převedli úředníci Viléma II. z Pernštejna na údržbu nákladné stavení mlynáři Šimonovi, mlýn byl tak veden jako poddanský.

Ladislav Kulhánek