Vzhledem k tomu, že kvůli nákaze přichází naše organizace o velkou částku finančních prostředků potřebných na základní provoz areálu záchranné stanice, jsme nuceni přistoupit k některým omezením, abychom dané období vůbec „přežili“. Jsme nestátní nezisková organizace, která svou činnost financuje zejména z grantů, prostředků od sponzorů a dárců. Vzhledem k tomu, že došlo k výraznému omezení těchto zdrojů, nezbývá nám nežli omezit některé služby pouze na nezbytné. Situace není jednoduchá a proto prosíme o pochopení a pomoc. Níže uvádíme číslo účtu pro pomoc, děkujeme a těšíme se na lepší časy.

1140400369/0800 - Česká spořitelna, variabilní symbol 4403.

Tým stanice Pasíčka