Město Nasavrky je přirozeným spádovým centrem pro okolní obce. Dostavbou zdejší mateřské školy vznikla dvě nová oddělení pro cca 50 dětí. Díky tomu zajistíme dostatečnou kapacitu školky nejen pro místní děti, ale i pro děti z okolních obcí. Vznikla zdařilá, architektonicky velmi zajímavá patrová stavba kruhového půdorysu. Věříme, že tyto krásné, nové prostory s bezbariérovým přístupem přispějí ke spokojenosti učitelů a hlavně dětí v mateřské škole, že se jim bude ve školce líbit a odměnou nám všem budou rozzářená dětská očka a dětský smích. Stavba byla zahájena v dubnu 2020 a dokončena v květnu 2021. Byla spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu částkou více jak 28 milionů korun. Celková náklady stavby byly více než 37 milionů korun.

Milan Chvojka