V průběhu realizace, trvajícího 16 měsíců, získalo informace celkem 20 nových školitelů spolku a to ve Španělsku v regionu Valencie a Portugalsku v regionu města Porto a na Madeiře. Jižněji položené státy pociťují změny klimatu výrazněji a proto jejich poznatky a zkušenosti pro nás byly cenné. Dopady klimatických změn se projevují v mnoha oblastech.

Česká republika již nyní, v předstihu, začíná hledat vhodné cesty pro řešení změn klimatu a jedním z nich, a pro nás podstatným nástrojem, je vzdělávání a přenos odborně specifických informací na zemědělské prvovýrobce, potažmo na další širokou veřejnost zabývající se tímto globálním problémem.

Cenná je vlastní implementace poznatků do praxe. Účastníci vykonávali stáže celkem u 15ti zemědělských prvovýrobců a v dalších firmách zaměřených na zpracování zemědělských produktů. Zajímavá byla možnost navštívit pracoviště zaměřená na udržení původních rostlinných druhů či plemen hospodářských zvířat.

Novinkou v právě dobíhajícím projektu je pozvání zemědělského odborníka z oblasti Andalusie. Pro zájemce to bude zajímavá možnost získat nové informace, například o pěstování tropického ovoce, systémech závlah a celkovém hospodaření s vodou. Besedy se uskuteční na středních školách a hlavně je plánována přednáška pro veřejnost, v českém jazyce, paní je původem Češka.

Přednáška bude 15. 11. 2023 v 15 hod ve Střední zemědělské škole a VOŠ v Chrudimi, v malé jídelně v přízemí internátu. Více informací a další vzdělávací materiály najdete na https://spolek.wbs.cz/.

Realizace projektu měla velký dopad nejen na prohloubení kompetencí a odborných vědomostí stávajících členů spolku, ale na získání nových mladých členů spolku, kteří sami byli schopni absolvovat stáže a přinést novou mladou názorovou vlnu do dalších aktivit spolku.

Michaela Vachunová a Ludmila Kabelová