Slavnostní den patřil bezmála padesáti budoucím sestřičkám a bratrům z oborů Praktická sestra a Sociální činnost. Náměstkyně během svého proslovu vyzdvihla jejich nezištnou obětavost a neúnavnou pomoc, kterou poskytovali již v době pandemie COVID-19.

close Slavnostní den patřil bezmála padesáti budoucím sestřičkám a bratrům z oborů Praktická sestra a Sociální činnost. info Zdroj: Michele Vojáček zoom_in Slavnostní den patřil bezmála padesáti budoucím sestřičkám a bratrům z oborů Praktická sestra a Sociální činnost.

„Jsem nesmírně hrdá na všechny studenty našich zdravotnických škol. Jejich odhodlání pracovat v tomto oboru je úctyhodné a vyžaduje srdce na správném místě,“ uvedla.

Úspěšným maturantkám uvázala na ruku květinový kotylión, který symbolizuje naději a bude jim připomínat tento jedinečný den. Čtyři přítomné zdravotní bratry obdarovala dřevěným motýlkem, aby zdůraznila jejich mužnost a současně poukázala na jejich stále ojedinělou přítomnost v tomto oboru. „Viděla jsem před sebou nejen absolventy, ale také budoucí hrdiny, kteří budou přinášet světlo a naději tam, kde je to nejvíce potřeba. Přeji vám všem hodně štěstí a úspěchů v budoucím profesním i osobním životě,“ uzavřela Matoušková.

Michele Vojáček