V tomto období, kdy jsou nejdelší dny v roce, dává světu na odiv jedinečné květy vzácný tořič včelonosný. V českých luzích a hájích mu náleží místo v Bílých Karpatech a Českém středohoří. O to větší překvapení nastalo před osmi roky, kdy ho v Železných horách (okres Chrudim) objevil milovník přírody Miroslav Hovorka z Ostřešan u Pardubic nejprve sám pro sebe, neboť tehdy si ještě neuvědomoval, jaký poklad mu padl před čočku fotoaparátu.Mezitím už Hovorka samozřejmě ztotožnil rostlinku a připsal si tím nález roku 2019 za tento druh z čeledi vstavačovitých neboli orchidejovitých.

Pro zajímavost: řecké slovo orchis znamená varle, což připomíná tvar podzemních hlíz. Aby nechodily na danou louku davy lidí, jež by pár desítek orchidejí mohly ohrozit, není místo upřesněno. O to více si cení Spolek přátel Heřmanova Městce (SPHM), který je pokračovatelem Společnosti přátel Železných hor, že alespoň několik členů vzal nedávno Hovorka s sebou na tajnou výpravu za tořičem včelonosným, aby mu ho pomohli sečíst.

Napočítalo se jich jen 21 kvetoucích, oproti 58 loňským. Ale nekvetoucí spatřit je téměř nemožné, jak splývají s luční zelení. Jelikož letošní zima se dosti protáhla, je nasnadě i opožděné kvetení, proto sčítání není pro letošek konečné. Pokud vše dobře dopadne, SPHM na podzim uspořádá v H. Městci přednášku Miroslava Hovorky o orchidejích pro širší veřejnost. Sledujte stránky spolku (www.spolekpratelhm.cz), ať vám neuteče očekávaný den.

Vlastimil Hloupý, člen SPHM