Tým žáků Žákovského parlamentu a Ekorady Základní školy Chrast v okrese Chrudim začal před více než rokem pracovat na projektu Světová škola. V rámci projektu žáci provedli šetření, aby zjistili, jak se jejich spolužáci chovají z pohledu kritéria odpovědné výroby a spotřeby. Zjistili, že problémem je plýtvání jídlem.

Mnozí z nás plýtvají jídlem nejen ve školní jídelně, ale i doma. Vypozorovali jsme, že i ve školních odpadkových koších se nejednou objevily zbytky svačin. Tato skutečnost nás dovedla k myšlence zjistit, která jídla mají žáci naší školy nejraději, a která se naopak řadí k neoblíbeným. Na základě výsledku dotazníkového šetření, ze kterého jednoznačně vyšla neoblíbenost luštěninových jídel, jsme se rozhodli dokázat, že i z ne příliš oblíbených luštěnin lze připravit chutný pokrm.

Zveřejnili jsme tzv. „výzvu" pro žáky, rodiče i veřejnost, jejíž cílem je shromáždit vyzkoušené a osvědčené recepty s využitím luštěnin. Zajímá nás nejen samotný recept, ale i komentáře kuchařů a kuchařek jak daný recept vylepšit či zdokonalit. Jsme rádi za přiloženou fotografii ze servírování pokrmu na stůl.

Z došlých příspěvků od žáků, rodičů i veřejnosti bychom rádi v příštím školním roce sestavili „minikuchařku“ a nabídli ji veřejnosti na městských slavnostech v září 2021.

Mgr. Budínská, Mgr. Celnarová