Je ten nejlepší čas k výletu do přírody. K přírodě se chováme ohleduplně a nejhezčí cesta je pěšky, nebo na kole. V lese to jinak ani nelze, ani v případě návštěvy lesa Dvakačovického. Nachází se nedaleko Hrochova Týnce a od doby první republiky je jeho vlastníkem právě zmíněná obec.

Nyní v měsíci dubnu zde uvidíte rozsáhlé kvetoucí porosty dymnivky duté, či sasanky hajní. To, co je však nejzajímavější na zdejším lese, je jeho historie. Nenaleznete už pozůstatky kostela, ani vysokou zvěř bývalé obory. Dochovalo se něco mnohem staršího. Nevysoké lesní pahorky představují 55 mohyl slovanského pohřebiště. To nejstarší na Chrudimsku a pokryté - jak jinak - tisíci květy sasanky hajní.

Miroslav Hovorka