"Žádáme prostřednictvím této petice o zřízení zákazu průjezdu kamionů a nákladních vozidel nad 12 tun ulicí Komenského. Tímto zákazem by kamiony a nákladní vozidla nad 12 tun museli využít hlavní silnici I/11 vedoucí na Kostelec nad Orlicí. Tedy komunikaci vyšší třídy, která je na průjezd uzpůsobena. V opačném případě hodláme, zastoupeni městysem, za soubor občanů podat žalobu k místně a věcně příslušnému soudu k zabránění průjezdu kamionové a nákladní dopravy přes tento dopravní uzel," uvádí petiční výbor.

Upozorňuje přitom i na stav silnice, která prý k takovému provozu není uzpůsobena, a okolní zástavbu. Aktuální situace je pro vlastníky domů podél této rušné silnice už neúnosná.

Ilustrační foto
Vlak projel na červenou u Medlešic na Chrudimsku

"Průjezd kamionů způsobuje v daném místě nesnesitelný a nadměrný hluk, který je tvořen nutností akcelerace nákladních vozidel do kopce, včetně zvýšeného vylučování zplodin. Při sjezdu daného kopce z opačného směru průjezdy zvedají do ovzduší prach a způsobují hluk. Nadměrné otřesy poškozují nemovitosti v blízkosti předmětné komunikace. Na kvalitu života v Častolovicích mají vliv i zplodiny, které kamiony vypouštějí do ovzduší," píší autoři petice v otevřeném dopisu adresovaném starostovi Častolovic.

"I já mám v dané lokalitě dům," říká jeden z nich Jaromír Novák. Spolu s dalšími přitom poukazuje také na to, že komunikace včetně chodníků je velmi úzká a průjezd kamionů ohrožuje i bezpečnost chodců: "Ve zvýšeném nebezpečí života jsou všichni, kteří musí komunikaci používat. Děti na cestě do školy, maminky s kočárky, senioři."

Má vůbec petice šanci na úspěch? Předchozí dvě podané žádosti městyse o umístění značky zamezující průjezd aut nad 12 tun Komenského ulicí skončily nezdarem.

Anděl Páně 2 - promítání
Filmový Anděl Páně pomáhá k záchraně zchátralých kostelů

"„Tato dvojková silnice není přizpůsobena těžké kamionové dopravě a její intenzitě, která občany omezuje. Je problematická v tom, že je úzká, vede do kopce a je v havarijním stavu a otřesy z dopravy její stav ještě zhoršují. Obchvaty tu rozhodně chybí. Dokud nebude odvedena kamionová doprava na silnice prvních tříd, bezpečnostní situace se v Častolovicích nezlepší,“ říká starosta Častolovic Zdeněk Praus. Dále zmiňuje problém úzkých chodníků v kopci. „Nedá se tam projít. Jsem rád, že se v daném místě do této chvíle nic nestalo, s čímž na druhé straně operuje Policie ČR, že doprava v tomto úseku je v pořádku. V této věci jsme podali žádost jako městys dvakrát, nyní se k nám dostala petice od občanů. Žádost budeme podávat již potřetí,“ dodává starosta.

Nikoli Vlad se narodila 8. července 2020 v 02:12 hodin, měřila 52 cm a vážila 3850 gramů. Rodiče se jmenují Daniela Mikhaela Vlad a Mihal Vlad. Rodina bydlí v Borohrádku. Tatínek to zvládl u porodu super.
OBRAZEM: Právě jsme se narodili

Podle Ředitelství silnic a dálnic centrem Častolovic ulicí Masarykova projede denně v průměru přes 14 tisíc vozidel. Od okružní křižovatky směrem na Kvasiny pak přes 7 400 vozidel za den. Zdejšímu provozu má značně ulevit plánovaná stavba obchvatu, která povede jižně od městyse (hlavní trasa má délku 3, 62 km). 24. 3. 2020 byla la zveřejněna zpracovaná dokumentace EIA, v níž byly posuzovány dvě varianty. Dne 5. 5. 2020 krajský úřad na základě doporučení zpracovatele posudku vrátil dokumentaci záměru oznamovateli a požádal o její doplnění.

Stavba přeložky silnice II/318, která bude tvořit východní obchvat Častolovic, pak spadá do investic Královéhradeckého kraje. Je v přípravě. Jde o výstavbu nových komunikací v délce 2,2 km a tří okružních křižovatek. Na trase budou čtyři mosty – jeden překlene cyklostezku, další potok Štědrý, zbylé dva překlenou železniční trať a řeky Kněžná a Bělá.