„Spouštěj. Já pak vytáhnu dvířka a uvidíme, zda se hned rozběhnou, nebo je budeme muset trošku popohnat,“ uděloval krátce po úterní druhé hodině odpoledne instrukce královédvorský veterinář Lukáš Pavlačík, když v Ptačím parku u Josefova pomáhal s vykládkou vzácného nákladu – dvou samic praturů, které by měly pomoci se šetrnější údržbou zdejšího ptačího království.

Jakmile se bedna se vzácným nákladem dostala na zem a Lukáš Pavlačík pootevřel dřevěnou zábranu, první ze dvou dvouletých samic se nerozpakovala a prakticky hned vyběhla do porostu. Její „spolucestující,“ která s ní v bedně přijela z rezervace u Milovic, se však moc do nového domova nechtělo. Stačilo však několik bouchnutí na bednění a už i ona se vydal vstříc Josefovským loukám.

Na nich doplní stádo šestnácti divokých koní, které zdejší louky spásají už do ledna 2018 a za tu dobu zde pomohli vytvořit pestrou rostlinnou mozaiku ideální pro sběr potravy, hnízdění i úkryt ptáků.

„Koně se na Josefovských loukách osvědčili. Loni tu díky nim poprvé vyvedli mláďata například kriticky ohrožení vodouši rudonozí. Nyní přivezeme další velké kopytníky, kteří na naše území historicky patří,“ řekl správce ptačího parku Břeněk Michálek a prozradil, proč nyní padla volba na pratury.

„Naše rezervace je zaměřena na podporu lučních druhů ptáků, například čápů či čejky chocholaté. Právě tito ptáci potřebují louky, které nejsou zarostlé dřevinami, kopřivami či nálety. A jelikož strojní obhospodařování je složité, a navíc spíš taková znouzecnost, tak padla volba na zvířata,“ nechal se slyšet Břeněk Michálek s douškou, že právě zvířata všechnu tuto práci dělají lépe a hlavně šetrněji:

„Pratuřím úkolem bude okusem potlačovat dřeviny, které jsou v některých částech parku nežádoucí, například rozrůstající se vrby a hlohy. Navíc jsou schopni vypást rychle se rozšiřující kopřivy, což divocí koně zaměření na trávy nesvedou“ Podle Břeňka Michálka jsou tuři zatím jen dalším experimentem, ale doufá, že se osvědčí a brzy ke dvěma samicím přibudou i další pratuři: „Začínáme zatím jen těmito dvěma kusy, protože se v podstatě jedná o experiment. V Milovicích žijí ve stepní lokalitě, kdežto Josefovské louky jsou mokřady. Když se to osvědčí a uvidíme, že vegetace na josefovských loukách prospívá, tak je do budoucna možní, že k nim ještě nějaký pratur přibude. To vše je ale otevřené - uvidíme, jak si s tím tady poradí," dodal Michálek.

Ohrada pro pratury a koně má rozlohu kolem 18 hektarů.