„V oblasti Jezerní hory nad Černým jezerem jsou umístěné tabule s informacemi o ochranném režimu zvláště chráněného území. Součástí je i piktogram zakazující vstup do území. Toto terénní značení bylo už několikrát poškozeno nebo dokonce odcizeno,“ uvedl Ivo Procházka z CHKO Šumava. Škoda překročila 8000 korun, a tak park podal trestní oznámení na Policii ČR.

V neděli rozmístili dobrovolníci u silnice v Josefovském údolí na Blanensku zábrany z fólie. Usměrní tah obojživelníků.
Brání masakru žab. U silnice v Moravském krasu natahují přes kilometr fólií

Cedule podle ochránců přírody poškozují vandalové a ti, co chtějí zničit důkaz, že prošli kolem zákazu vstupu. „Často se kradou tabule s označením zvláště chráněného území, označení CHKO se státním znakem, označení rezervací se státním znakem nebo I. zón národního parku jako "suvenýr" z výletu. Ještě častější jsou drobné krádeže informačních tabulek - hlavně piktogramů zákaz vstupu, zákaz vjezdu cyklistů. Při kontrolách pak turisté nebo cyklisté uvádějí, že zákazové značení nikde neviděli,“ popsal vedoucí informační a strážní služby parku Adam Diviš.

Vysoká pokuta 

Upozornil, že ničení zařízení určených k ochraně, označení a vybavení zvláště chráněného území je přestupkem, za který hrozí pokuta až 20 tisíc korun.

Občas se ochránci přírody najdou i poškozený některý z infopanelů. „U těchto zařízení nedochází k záměrnému ničení často. Poškozené panely jsme měli např. z důvodů ideologicko – politických. Šlo o zničené panely s informacemi k "železné oponě" či o převaděči Josefu Hasilovi. Zhruba před deseti lety byly záměrně a opakovaně poškozovány panely s tématikou přirozených vývojových procesů v lese,“ řekl mluvčí parku Jan Dvořák.

Ve vsi stály dva kostely. Na snímku je kostel Panny Marie Pomocné, který byl stejně jako prakticky celá obec zničen.
Zaniklá obec Pleš. Před válkou tady žily stovky lidí, ve vsi stály dva kostely

Podle Dvořáka panely turisté ničí i polepováním samolepkami. Samostatným případem byla v roce 2018 krádež vyřezávané dřevěné siluety vlka na vstupním značení Návštěvnického centra Srní.