„Její opravy byly velmi náročné jak po technické, tak i po stránce nákladů. Kompletní obnova zdiva včetně postavení repliky čínského altánu stála téměř šedesát milionů korun, které byly z devadesáti procent hrazeny z evropských a státních peněz,“ uvedl slavkovský starosta Michal Boudný.

František Sušil byl teologem a sběratelem lidových písní.
František Sušil byl uznávaný teolog, pojmenovali po něm i asteroid

Zdivo je staticky zajištěno svislými a šikmými mikropilotami a železobetonovým skeletem, který je do zdiva vložen. „Oprava byla náročná hlavně kvůli tomu, že památku nešlo odstranit a opět ji postavit, jak se z počátku jevilo jako nejlogičtější. Z pohledu památkové péče bylo nutné ji zachovat a staticky zajistit ve své původní poloze a provedení,“ doplnil vedoucí Odboru správy majetku a investic Petr Lokaj.

Dělníci tak v počáteční fázi zeď hydraulicky narovnávali v pětimetrových úsecích, které museli nařezat podélně pilou s diamantovým hrotem.

Zeď byla zásadně poškozena při povodních před deseti lety. Dělníci pracovali na čtyř set metrech její délky už dva roky. V osmdesáti metrech přitom museli zeď postavit zcela novou.