Nepříjemné překvapení někteří Češi na jaře prožívají při obdržení faktury za odběr energií v minulém roce. A to i přesto, že jimi výrazně šetřili. Dodavatelé jim i tak účtují výrazně vyšší zálohy, než se zdá odpovídat jejich spotřebě a ceně energií dané ve smlouvě. Odborníci doporučují, aby se domluvili na změně platby se svým dodavatelem. Pokud se to nepodaří, mohou si stěžovat na Energetickém regulačním úřadě (ERÚ).

Potíže mají hlavně rodiny s nízkými příjmy. „S tímto problémem se v poradně setkáváme poměrně často,“ uvedla ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová. Nespokojení zákazníci pro radu, jak se mohou takovému jednání bránit, volají obvykle právě po skončení topné sezony.

Příliš vysoké zálohy podle jejích zkušeností dodavatelé často účtují zejména novým klientům. „Bývá to v případech, kdy znají pouze krátkou historii spotřeby svého zákazníka,“ vysvětlila.

Takových nespokojených lidí se na poradnu dTestu měsíčně obracejí desítky lidí. „Zcela jistě vidíme jen špičku ledovce,“ posteskla si Hekšová.

Jak postupovat

Co tedy mohou zákazníci v takové situaci dělat? Nejprve je třeba si spočítat, zda vysoká naúčtovaná cena není přece jenom oprávněná. Využít k tomu lze kalkulačku, kterou na svých webových stránkách zveřejnil Energetický regulační úřad (ERÚ). „Pokud jsou vysoké zálohy zapříčiněné příliš vysokou kalkulovanou spotřebou, která neodráží realitu, měli by lidé okamžitě dodavatele kontaktovat,“ doporučil zakladatel Institutu prevence a řešení předlužení Radek Hábl.

Nejlepší je podle něj napsat energetické firmě doporučený dopis, doložit v něm reálnou spotřebu a požádat o snížení záloh.

Občas nespokojení zákazníci z výpočtu na kalkulačce ERÚ zjistí, že je nepříjemně vysoká cena správná, protože vychází ze smlouvy s dodavatelem. „Nezřídka se ale stává, že dodavatel zvýší jednostranně smluvní cenu třeba i přes fixaci. V takovém případě je vhodné obrátit se na ERÚ a přiložit veškeré dokumenty. S porušením zákona se setkáváme zejména u menších dodavatelů energií,“ uvedl Hábl.

Podle výkonného ředitele Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiřího Gavora bývá snahou dodavatelů, aby měli zákazníci v závěrečném vyúčtování drobný přeplatek. „Pak jsou nejspokojenější firmy i zákazníci, kteří už nemusí nic dělat a většinou to převádějí do dalšího zúčtovacího období,“ uvedl Gavor.

Pokud je klient s výší záloh nespokojen, má také podle něj záležitost řešit s dodavatelem. „Mohla by to být nekalá obchodní praktika a ta je pokutovatelná. Seriózní dodavatel má vyhovět. Když nevyhoví, je to důvod k zamyšlení, zda ho nezměnit,“ podotkl Gavor.

Podle Davida Šmejkala z Poradny při finanční tísni by s příliš vysoko nastavenými zálohami neměl být zejména u velkých dodavatelů velký problém. Mívají nastavený systém komunikace s klienty a bývají ochotné s nimi o nižších zálohách diskutovat. Varuje naopak před snahou některých malých dodavatelů lákat nové zákazníky na příliš nízké zálohy. „To může skončit nemile vysokým konečným nedoplatkem,“ vysvětlil Šmejkal.

Pozor na příliš nízké zálohy

Různé neziskovky pomáhající lidem v nouzi se shodují, že se mnohem častěji než s příliš vysokými zálohami setkávají naopak právě s moc nízkými. „Pomáhali jsme několika domácnostem, které měly nedostatečně nastavené zálohy nebo i přes jejich správné nastavení měly vysoké nedoplatky,“ uvedla vedoucí sociálních služeb společnosti Člověk v tísni Kateřina Dosoudilová.

close info Zdroj: Deník zoom_in V loňském roce se na ERÚ kvůli vysokým zálohám lidé obrátili asi ve 2500 případech. „Přesný počet je obtížné stanovit, protože si řada lidí stěžovala na problémy, které sice se zálohami souvisí, ale stížnost přímo na zálohu nemířila,“ uvedl mluvčí úřadu Michal Kebort.

Nastavení příliš vysokých záloh se považuje za přestupek. „Aktuálně probíhají kontroly a byla již zahájena správní řízení s několika dodavateli,“ prohlásil Kebort. Jmenovat konkrétní firmy ale bude možné až po vynesení pravomocného rozhodnutí a poté, co nabyde právní moci.

Stížnosti na výši záloh až do loňského roku nebyly časté. „Za porušení povinnosti držitele licence týkající se stanovení záloh může být uložena pokuta až do výše 15 milionů korun,“ poznamenal Kebort.

Jak správně nastavit zálohy na energie:

• zálohy musí podle zákona odpovídat nejvyšší očekávané spotřebě

• dodavatelé je počítají ze spotřeby předchozího období a aktuální ceny

• měly by být nastaveny tak, aby vyúčtování neskončilo velkým nedoplatkem ani přeplatkem

• pokud dodavatel účtuje jiné zálohy, je u něj třeba výše jejich nastavení reklamovat

• když ani poté dodavatel změnu výše záloh nevysvětlí ani případnou chybu nenapraví, je třeba obrátit se na Energetický regulační úřad (ERÚ)

• řešením rozhodně není neplatit zálohy v předepsané výši bez komunikace s dodavatelem a snahy o nápravu; zákazník se tím může dopustit neoprávněného odběru a jeho odběrné místomůže být odpojeno

Zdroj: ERÚ