Zatímco v řadě regionů po celém Česku zuří tuhé a ostře sledované bitvy o posty ve vedení okresních fotbalových svazů, tak na Svitavsku je několik týdnů klid. Předseda Výkonného výboru OFS Svitavy Jindřich Novotný (46) si dosavadní prací vysloužil takovou důvěru, že mu tři desítky klubů vyslovily jednomyslnou podporu do dalšího funkčního období.

Po čtyřech letech jste obhájil pozici předsedy VV OFS Svitavy. Jaké byly z vašeho pohledu uplynulé čtyři roky?
Myslím si, že co do činnosti nejen celého OFS, ale i drtivé většiny okresních klubů, bylo toto období velice plodné. Vždyť se například podařilo etablovat dvě nové mládežnické soutěže, systematizovala se práce s talentovanou mládeží, začalo se koncepčně pracovat s rozhodčími, našli jsme partnera, který je schopen dodávat kvalitní a přitom levné míče i tréninkové vybavení. Nejvíce si však cením toho, že se nám povedlo vybudovat mezi svazem a kluby atmosféru vzájemné důvěry a vstřícné komunikace. Alespoň tak to vidím při pohledu zpět já osobně.

Jakou zkušenost jste udělal s konáním volební valné hromady OFS Svitavy prostřednictvím videokonference?
Musím přiznat, že jen tu nejlepší, i když samotná příprava byla velice náročná. Překvapil mě velký zájem ze strany klubů o pořádání valné hromady touto formou i vysoká účast delegátů na samotném on-line jednání. Je potřeba před všemi účastníky smeknout, jak valnou hromadu zvládli zejména po technické stránce i z pohledu bezproblémového průběhu tajných voleb do všech tří orgánů OFS. Ty se uskutečnily s využitím certifikované hlasovací aplikace, abychom maximálně naplnili požadavek transparentnosti. I z tohoto důvodu byl po celou dobu jednání přítomen notář. Dokázali jsme, že patříme mezi moderní okresy, které se podobných výzev nebojí.

Předseda Výkonného výboru OFS Svitavy Jindřich Novotný (vpravo) před čtyřmi lety nahradil svého předchůdce Antonína Kadlece a letos mu delegáti vyjádřili jednomyslnou podporu do druhého funkčního období.
Novotný obhájil a v čele svitavského okresu bude i v dalších čtyřech letech

Když se v současné době mluví o nutnosti změnit vedení okresů a poukazuje se na různé regiony a situaci v nich, tak Svitavsko snad nikdo nezmiňuje jako okres „problémový“ a nebývá řazen mezi ty, na něž je upřena pozornost. Čím to podle vás je?
Je to především tím, že jsme se vždycky soustředili pouze a jen na fotbal a jeho rozvoj a že jsme pokaždé vzniklé problémy, prohřešky a disciplinární provinění řešili podle platné legislativy, řádů i podle principu „padni komu padni“. To je společně s kvalitní a konstruktivní komunikací dle mého názoru základ současného stavu, jaký jste popsal ve své otázce.

Český fotbal prožívá od podzimu minulého roku mimořádně turbulentní období. Prakticky nevíme dne ani hodiny, kdy se odněkud vynoří další průšvih, ve strahovské centrále zasahuje policie, finanční skandály apod. Jaký je váš komentář?
Fotbal se jednoznačně nachází na křižovatce. Četnost všech skandálů a kauz dávno překročila únosnou hranici. Nejen, že na toto dění už teď reagují sponzoři, kteří buď hlásí odchod z tohoto prostředí, nebo svoje setrvání podmiňují okamžitou změnou a narovnání poměrů v českém fotbale. Daleko závažnější může být reakce veřejnosti a rodičů, kteří z tohoto důvodu prostě přestanou dávat svoje děti na fotbal a přihlásí je na jiný sport. Osobně jsem se s takovým postojem i u nás na Svitavsku několikrát setkal, stejně jako s prohlášeními některých klubových funkcionářů, že v takových podmínkách se svojí dobrovolnou činností končí a úsilí raději zaměří na něco jiného.

Jaký máte pohled na projekty typu Fevoluce nebo Čistého fotbalu? Měl jsi možnost s někým z jejich zástupců komunikovat? Ostatně jako kandidát Fevoluce jste byl v některých médiích označen.
Ano, se zástupci Fevoluce jsem měl tu čest se osobně setkat a s jejich principy nemám problém se ztotožnit. Snad s jedinou výjimkou, a sice, že by aktivní rozhodčí nesměli působit v žádné volené funkci. Myslím, že to v okresních podmínkách není zatím všude a zcela realizovatelné. Na druhou stranu ale umím pochopit motivaci, proč byl tento požadavek vznesen a na které rozhodčí byl zaměřen. Tohle je, myslím, třeba jednoznačně a konkrétně rozlišit. Lidé z Fevoluce mně výrazným způsobem pomohli s přípravou naší nedávné on-line valné hromady, za což jim patří uznání a poděkování.

Neustále se hovoří o potřebě změn v českém fotbale. Které změny by z vašeho pohledu jako okresního předsedy měly nastat ze všeho nejvíce, ať už na jakékoli úrovni?
Vidím tady v první řadě jasný požadavek na konec všech skandálů, které poškozují celé fotbalové hnutí a obrovským způsobem znesnadňují a znehodnocují naši práci v regionech. Současně bych si přál, aby nám naše mateřská organizace byla lepším partnerem, aby nás více finančně podporovala a v některých ohledech i zajišťovala lepší servis. Příkladem může být opět naše on-line valná hromada. Zde jsem od FAČR očekával daleko výraznější operativní přístup a pružnou reakci na vzniklou situaci nemožnosti nebo ztížené možnosti prezenčních jednání, tím spíše v dnešní elektronické době.

Ilustrační foto.
Výkonný výbor učinil první kroky, restart soutěží je stále v nedohlednu

Pokud se fotbalové soutěže zase rozběhnou, kam se budete snažit posouvat fotbal na OFS Svitavy? Jinými slovy, co si vytyčujete jako podstatné úkoly pro další období?
Jednoznačně znovu nastartovat sportovní dění v klubech i všechny soutěže řízené OFS Svitavy. Obzvláště u mládežnických kategoriích bude velmi důležité, aby se k fotbalu vrátily všechny děti, které před vypuknutím pandemie fotbal hrály nebo s ním začínaly. To je první a hlavní úkol nejbližšího období. Nicméně pevně doufám, že po tak dlouhém fotbalovém půstu bude chuť po návratu nás všech tak velká, že tento sportovní restart proběhne bez velkých ztrát. Všichni jsme si totiž uvědomili, jak je pro nás i naše nejmenší pohybová aktivita důležitá a že bez ní vlastně ani není možné kvalitně a spokojeně žít. Nový výkonný výbor začal pracovat, jsme v procesu sestavování odborných komisí a příprav na jarní část. Současně bych chtěl se svým týmem připravit a, pokud to situace dovolí, také představit nové projekty zaměřené i na fotbal dívek nebo veteránský fotbal, což jsou rovněž aktuální témata. Rád bych prohloubil meziokresní spolupráci, dalších námětů se nabízí mnoho.

„Je smutné, kam jsou některé skupiny lidí schopné zajít, aby dosáhly svého. Jen to dokazuje katastrofální úroveň morálky takových jedinců.“

Když už jsme u pokračování soutěží, věříte, že se fotbalisté nejen na Svitavsku ještě na jaře vrátí na hřiště?
Nic jiného než doufat nám nezbývá, nicméně věřím, že se tak stane a že se nám podaří odehrát alespoň tolik utkání, abychom mohly naše soutěže v aktuálním soutěžním ročníku vyhodnotit.

Pár slov k pozici okresních grassroots trenérů mládeže. Mnoho lidí ji hodnotí jako přínos, ale jsou i tací, kteří by ji nejraději zrušili. Podaří se ji zachovat na OFS Svitavy?
Odpověď na tuto otázku zcela souvisí s předchozí. Roli okresních GTM vidím v následujícím období jako zásadní a stěžejní, protože právě tito lidé tvoří nejkratší trenérské a metodické spojení s našimi kluby a jejich označení fotbalových „zapalovačů“ je na čase přeformulovat na fotbalové „restartery“. O jejich obrovském přínosu pro fotbal není jediného sporu a tvrzení, že jsou k ničenu, že nic nedělají, že jsou zbyteční nebo že stojí hodně peněz mě nadzvedávají ze židle. Proto doufám, že jeden z mála projektů směřující ke kořenům regionálního fotbalu nezanikne a naopak se stane pevnou součástí struktury všech okresních fotbalových svazů.

Působíte i na pozici předsedy Komise mládeže Pardubického KFS. Budete chtít pokračovat i v téhle funkci?
To je v tuto chvíli předčasná otázka. Bude záležet na mnoha faktorech a vývoji situace ve fotbalovém prostředí v Pardubickém kraji. Nyní je mojí prioritou řízení a práce pro OFS Svitavy.

Jednou z příjemných povinností šéfa okresního fotbalu je předávání pohárů vítězům soutěží, na snímku tak Jindřich Novotný činí v případě přeborníků z Březové na jaře 2019.
Věřím, že lidé v klubech jsou s naší prací spokojeni, říká obhajující předseda

I na úrovni Pardubického kraje, jak se zdá, se na konci dubnu odehraje skutečná volba mezi více kandidáty. Jste přívržencem příchodu nových tváří do vedení KFS?
Nové tváře určitě přijdou, neboť někteří členové končícího výkonného výboru dopředu ohlásili, že znovu kandidovat nebudou. Přál bych si, aby nebyly nahrazeny žádnými kontroverzními postavami, ale pracovitými lidmi, kteří budou na svých pozicích odborníky a budou schopni posunout krajský fotbal směrem dopředu.

Probíhající volby do okresů s sebou v některých regionech nesou hrubé osobní výpady, napadání a vyřizování si účtů přes média a sociální sítě, podivné vybírání delegátů a další negativní věci. Jaký z toho máte pocit?
Nejen, že je to smutné, ale z mého pohledu i ostudné, kam jsou některé skupiny lidí schopné zajít, aby dosáhly svého. Bohužel to jen dokazuje katastrofální úroveň morálky takových jedinců a v kontextu množících se kauz potvrzuje nutnost změn, jimiž musí český fotbal projít, aby se z tohoto bahna dostal. Neboť, jak už jednou zaznělo, jsme se ocitli na křižovatce a máme pravděpodobně poslední možnost, jak našemu sportu vrátit důstojnou tvář.