Připomeňme, že v původním termínu v neděli 14. srpna nebyl tento duel dohrán po vážném zranění, které v průběhu hry utrpěl holický fotbalista Jan Rosůlek. Přímo na hřišti mu byla poskytnuta první pomoc, následně zasahovala posádka rychlé záchranné služby, hráč byl převezen do nemocnice a utkání bylo rozhodčím Linhartem v 56. minutě předčasně ukončeno za stavu 1:1.

STK po zvážení všech mimořádných okolností rozhodla o tom, že na předčasném ukončení utkání nenesl nikdo vinu, a nařídila opakované utkání v termínu 12. listopadu 2022.

Proti tomuto rozhodnutí ovšem klub SK Lázně Bohdaneč podal odvolání k Odvolací a revizní komisi PKFS, v němž namítal, že ukončit zápas v dané situaci chtěli pouze hráči a funkcionáři holického klubu, a požadoval kontumaci výsledku duelu ve svůj prospěch.

Odvolací komise se ovšem s touto argumentací neztotožnila a odvolání SK Lázně Bohdaneč zamítla jako nedůvodné.

Ve svém rozhodnutí přitom zdůraznila, že o ukončení zápasu vždy a za každých podmínek rozhoduje rozhodčí, nikoli hráči či funkcionáři, kteří se v době přerušení zápasu různě dohadovali o tom, jestli utkání dohrají či ne, jaký to bude mít pro ně dopad apod. Dále ORK odmítla tvrzení SK Lázně Bohdaneč, že se mužstvo SK Holice dopustilo disciplinárního přečinu tím, že odmítlo pokračovat ve hře a opustilo svévolně hřiště. Podle dostupného videozáznamu je totiž zřejmé, že hráči obou mužstev setrvali na hrací ploše do té doby, než o ukončení zápasu rozhodl rozhodčí.

Nad rámec výše uvedeného potom ORK apelovala na lidský rozměr celé události. „Fotbal je hra, která by měla hráčům, divákům a sportovním fanouškům přinášet radost. Pokud se však stane mimořádná událost, zvlášť pokud je ohrožen život nebo zdraví hráče, rozhodčího či jiného funkcionáře, měl by nastoupit zdravý lidský rozum, porozumění, soucit a vžití se do dané situace. Žádný předpis a žádné nařízení nikdy nevrátí, co nám nenadálá mimořádná událost může nenávratně vzít. A tím bychom se měli všichni bez rozdílu řídit,“ vyjádřil se předseda ORK PKFS Jiří Hrabčuk.

Posledním opravným prostředkem proti tomuto rozhodnutí je žádost o přezkum k Odvolací komisi FAČR.