Jak je známo, o novém vedení krajského fotbalu rozhodne ve volbách celkem čtyřicet delegátů s hlasem rozhodujícím. Dvacet v komoře okresních fotbalových svazů (po pěti z každého OFS, zde není žádná diskuse) a dvacet v komoře klubů. A právě u nich, respektive u toho, jak je určit, vznikl zádrhel.

Připomeňme si počáteční stav věci.

Výkonný výbor PKFS vydal dne 17. února letošního roku komuniké ze svého jednání konaného o den dříve.

Valná hromada Okresního fotbalového svazu Trutnov.
Boj o moc. Berbrovci versus (F)evoluce

V bodu 1.2 se uvádí:

Kluby vysílající delegáty na Valnou hromadu KFS:

MFK Chrudim, TJ Luže, FK Jiskra Heřmanův Městec, TJ Sokol Svratouch, SK Stolany, SK Holice, TJ Sokol Moravany, FK Horní Ředice, FC Libišany, AFK Horní Jelení, TJ Jiskra Litomyšl, TJ Sokol Dolní Újezd, SKP Slovan Moravská Třebová, TJ Svitavy, TJ Sokol Kunčina, FO Lanškroun, TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, SK Vysoké Mýto, TJ Jablonné nad Orlicí, Fotbal Žichlínek.

Proti tomuto výběru se ovšem ostře vymezili především v kraji aktivní zástupci hnutí F-evoluce. Výsledkem jejich úsilí je oficiální stanovisko Fotbalové asociace České republiky datované dnem 18. března a podepsané předsedou Martinem Malíkem a generálním sekretářem Janem Paulym.

V něm se konstatuje, že zvolený postup Výkonného výboru PKFS je nepřijatelný.

Důvodem je skutečnost, že platné Stanovy PKFS říkají o určení delegátů na valnou hromadu následující:

a) Sportovně-technická komise navrhne Výkonnému výboru klíč pro výběr delegátů,
b) Výkonný výbor takový klíč schválí.

STK navrhla řešení buď stanovením delegátů podle stávajícího umístění družstev v aktuálních tabulkách soutěžích dospělých s tím, že jejich počet z jednotlivých soutěží určí VV, nebo losem.

Výkonný výbor však na svém zmíněném zasedání tyto návrhy STK většinou svých členů odmítl a delegáty určil přímo. A právě to bylo shledáno v rozporu se stanovami.

Napravit toto pochybení však krajské fotbalové orgány nemohou, neboť jejich mandát skončil uplynutím volebního období.

„V současné době je za použití zásad spravedlnosti jediné možné řešení ponechat na všech členských klubech, aby volnou určili své zástupce - delegáty na valnou hromadu,“ uvádí se ve stanovisku dvojice Malík - Pauly.

Třicet delegátů podpořilo svým hlasem na volební valné hromadě Jindřicha Novotného a ten zůstal šéfem OFS Svitavy.
Máme šanci vrátit našemu sportu důstojnou tvář. Pravděpodobně poslední

Organizací této volby byl pověřen sekretariát Pardubického krajského fotbalového svazu, který všechny kluby hrající krajské soutěže obeslal elektronickou poštou. Jejich úkolem bude zakroužkovat na hlasovacím lístku nejvýše dvacet jimi vybraných klubů - delegátů valné hromady.

Aby bylo vše transparentní, musí být volba potvrzena úředně ověřeným podpisem statutárního zástupce klubu a razítkem. Takto upravené hlasovací lístky kluby vrátí opět elektronickou poštou, a to nejpozději do pátku 26. března do 14 hodin.

O hodinu později zasedne za přítomnosti notáře komise, které sečte hlasy zaslané pro jednotlivé kluby Do počtu dvaceti klubů oprávněných na valnou hromadu PKFS vyslat delegáta s hlasem rozhodujícím budou zahrnuty ty, které získají nejvyšší počet hlasů. Bude-li členských klubů na volitelném místě s nejnižším počtem hlasů více, rozhodne se mezi nimi losem.

Tím bude o dvaceti delegátech s hlasem rozhodujícím snad definitivně jasno.