Nezbývá než věřit, že se volby do fotbalových orgánů podaří přece jen uskutečnit.

Jednotlivé výkonné výbory stanovily konkrétní data pro konání svých valných hromad takto: OFS Svitavy v úterý 9. února, OFS Chrudim ve středu 10. února, OFS Pardubice v sobotu 13. února a OFS Ústí nad Orlicí v pondělí 15. února.

Doposud podané návrhy kandidátů do volených orgánů OFS zůstávají v platnosti, pokud takový kandidát neoznámí sekretariátu svazu nesouhlas se svojí kandidaturou nebo pokud klub, který kandidáta navrhl, prostřednictvím svého statutárního orgánu návrh nestáhne. Lze podávat i další návrhy, a to s uzávěrkou vždy týden před konáním valné hromady.