V tradici výchovy kvalitních fotbalistů „afrkáči“ pokračují i v současné době jak je patrné i ze snímků, kde je zachyceno devět žákovských týmů.