Zápis č. 11 / 2011-12 ze zasedání VV OFS Chrudim konaného dne 25. června 2012.

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání:

a) Grant Pk smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu Pk uzavřena

2. Zprávy odborných komisí:

STK: příprava aktivu, schválení tabulek, postupů a sestupů, nedostavení se k utkání, diskutován návrh na úpravu střídajících hráčů v kategorii dospělých, trvá úkol kontroly náležitostí hracích ploch, úpravy v RS

KR: seminář rozhodčích 4. 8. 2012, žádost o doplnění NL PKFS, kontrola členství rozhodčích ve FA ČR

D: dořešení případů neoprávněných startů, rezignace Bc. Jiřího Hrabčuka

KM: výběry OFS dne 27. 9. pořádá OFS Chrudim (zájemci se mohou hlásit do 15. 7. 2012), rezignace trenéra A. Zvolánka, nabídka trenérských míst u ročníků 2001 a 2003

TKM: nové uspořádání trenérského kurzu licence C

3. Aktiv STK:

Losovací aktiv STK, spojený s vyhodnocením ročníku 2011-2012, proběhne v úterý 3. 7. 2012 od 16 hodin v Restauraci Bowling Borzna v Chrudimi. Pozvánka s programem zveřejněna na webových

stránkách fotbal.cz a zaslána sekretářům oddílů mailovou poštou.

4. Různé:

pozvánka na oslavy založení fotbalu v Krouné a Kameničkách

udělení ČU

databáze FA ČR, některé kluby nemají přihlášené členy.

Zpráva STK OFS Chrudim

Chrudim Zpráva STK č. 30 / 2011 2012.

1. Soutěž:

Chybějící ZOU dodány bez závad.

2. Vyjádření k začátku utkání:

STK bere na vědomí vyjádření rozhodčího Jaroslava Lukase k začátku utkání OP dorostu Chroustovice Ronov.

3. Přihlášená družstva změny:

OP dorost přihlášen SK Sokol Prosetín, odhlášen SK Chroustovice

OP starších žáků přihlášeny TJ Bítovany a SK Chroustovice

OP mladších žáků odhlášena TJ Bítovany

4. Schválené propozice turnajů:

STK schvaluje propozice Memoriálu Františka Starého, pořádaného SK Stolany 28. 7. 2012, Memoriálu Josefa Hrubeše, pořádaného TJ Městec 21. 7. 2012 a Memoriálu Ladislava Vykoukala, pořádaného TJ Horní Bradlo 21. 7. 2012. 

(jr)

Pozvánka na aktiv OFS Chrudim

Chrudim Aktiv OFS Chrudim, spojený s vyhodnocením soutěžního ročníku 2011-12 a rozlosováním soutěžního ročníku 2012-13, se uskuteční v úterý 3. července 2012 v 16.00 hodin v Chrudimi Restaurantu Bowling Borzna (1. poschodí).

PROGRAM

1. Zahájení

2. Vyhodnocení soutěžního ročníku 2011-2012

3. Zpráva předsedy OFS Chrudim

4. Zprávy předsedů odborných komisí

5. Zpráva o hospodaření

6. Losování soutěžního ročníku 2012-2013

7. Diskuze

8. Závěr

Těšíme se na vaši účast. Z kapacitních důvodů žádáme oddíly o vyslání jednoho zástupce !

Pavel Kolbaba,

předseda STK OFS Chrudim

Aleš Meloun, předseda

předseda VV OFS Chrudim