ZPRÁVA STK č. 22 / 2011 – 2012

1. Soutěže:
bez závad
2. Schválené změny termínů:
OP dospělých: A1A2304 Chroustovice – Hrochův Týnec PÁ 5. 5. od 17,30 hodin (žádající H. Týnec uhradí poplatek 100 Kč, bude odečten z vkladu do soutěží)
3. třída: A2A2601 Rosice – Městec SO 16. 6. od 17,00 hodin (žádající Rosice uhradí poplatek 100 Kč, bude odečten z vkladu do soutěží)
3. Soupiska:
STK bere na vědomí změnu soupisky mužstva dospělých SK Spartak Slatiňany místo Jana Málka doplněn Rostislav Kollert).
4. Udělení administrativní pokuty:
STK uděluje administrativní pokutu 300 Kč dle RS, čl. 37/9 oddílu SK Tuněchody za nesplnění nařízení STK ze dne 18. 4. 2012.
5. Upozornění:
STK upozorňuje oddíly TJ Městec, Tatran H. Týnec a FK Junior Skuteč (dorost) na dodržování RS, čl. 26/1 (čísla dresů maximálně do 30).
6. Příští zasedání STK:
- středa 9. 5. od 15 hodin v zasedací místnosti OFS Chrudim.

ZPRÁVA DK č.22

DK OFS na svém zasedání dne 3. 5. udělila následující tresty:
Nepodmíněné tresty:
2 SU od 29. 4. Slezák Lubor (SK Tuněchody A)
1 SU od 29. 4. Sádovský Josef (Sokol Svratouch)
1 SU od 30. 4. Pilný Karel (FC Nasavrky A)
1 SU od 30. 4. Kaločaj Jan (Tatran Hrochův Týnec)
Kolektivní tresty (dle RS čl. 25, čl. 2):
OP dospělí: SK Chrast 40 ŽK – 400 Kč
3. třída: Sokol Bořice 20 ŽK – 200 Kč
OP dorost: Sokol Holetín 10 ŽK – 100 Kč
(bude odečteno z vkladů do soutěží)

ZÁPIS č. 9 / 2011-12 ze zasedání VV OFS Chrudim

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání:
a) Granty PK – schválen Grant na soutěže žáků a přípravek (10000 Kč), neschválen Grant na soustředění talentované mládeže
b) Pronájem prostor pro OFS – se Sportovními areály Města Chrudim bude uzavřena Smlouva o pronájmu mezi SA a SUCH, kde bude zahrnut pronájem kanceláře OFS

2. Zprávy odborných komisí:

STK: kontroly náležitostí HP prováděné rozhodčími popisovány nedostatečně, nespokojenost některých oddílů s těmito kontrolami.
Oddílům bude zaslán dopis s dotazem na možnost řešení nedostatků.
KR: stále trvá nedostatek rozhodčích, přílišné množství pozdních omluv, znovu oslovit mladé rozhodčí s licencí.
DK: bez problémů, řešeny běžné disciplinární prohřešky
KM: výběry OFS – záporné stanovisko oddílu FC Hlinsko k uvolňování hráčů pro potřeby OFS projedná s klubem předseda KM; nominace všech kategorií na jarní turnaj okresních výběrů PKFS v Ústí nad Orlicí (1.5.2012) a organizační zajištění akce

3. Smlouva se sekretářem OFS Chrudim:

Schválena Dohoda o provedení práce s Jiřím Richterem na měsíc duben 2012.

4. Svolání 14. řádné VH FAČR:

14. řádné VH FAČR se dne 2. 6. 2012 zúčastní za OFS Chrudim předseda Aleš Meloun.

5. Hospodaření OFS Chrudim:

Schváleno předložené hospodaření OFS Chrudim za 1. čtvrtletí roku 2012.

6. Žádost FK Junior Skuteč:

Doporučena Žádost oddílu FK Junior Skuteč o realizaci projektu „Regenerace letního stadionu ve Skutči"

7. Příští zasedání VV OFS:

- pondělí 21. 5. od 16,00 hodin v kanceláři sekretariátu OFS Chrudim.

(jr)