ZÁPIS č. 9 / 2012-13

ze zasedání VV OFS Chrudim konaného dne 13. února 2013

Přítomni: Meloun, Bečička, Gála, Kolbaba, Matras, Richter

Hosté: Čižinský, Ryšavý

1. Smlouva o spolupráci se SUCH:

VV OFS projednal a schválil návrh Smlouvy o poskytování služeb SUCH na 1. pololetí 2013.

2. Pracovní smlouva:

VV OFS schválil uzavření pracovní smlouvy s Jiřím Richterem na pozici sekretář a ekonom OFS Chrudim na dobu určitou od 1. 3. 2013 do 30. 6. 2013.

3. VH PKFS:

VV OFS se seznámil s navrženými kandidáty do funkcí ve VV a ORK PKFS a delegátům byly předány delegační lístky.

4. Schválení členů odborných komisí:

STK Barvíř Stanislav, Dostál Petr, Starý Vladislav, Žák Libor

DK Dvořáček Josef, Raul Miroslav, Svoboda Jiří, Svoboda Miroslav

KR Kučera Jiří, Kykal Martin, Richter Jiří, Škrha Martin

TMK Matras Ladislav, Širůček Josef, Teplý Miroslav, Zajíc Luděk

KM bude doplněno

5. Rezignace člena VV OFS:

Z důvodu dodržení Stanov FA ČR, čl. 10/9 rezignuje zvolený člen VV OFS Jiří Richter na členství ve VV OFS ke dni 28. 2. 2013.

6. Členství FAČR:

VV důrazně upozornil kluby na dodržení termínu k uhrazení plateb za členy FAČR na rok 2013 do 28. 2. 2013 (informace zaslány sekretářům a zveřejněny na fotbal.cz v sekci ! Členství FAČR!

7. Různé:

VV bere na vědomí pozvánky na utkání reprezentace ČR Dánsko a U 21 ČR Ukrajina a ČR Turecko.

VV bere na vědomí propozice soutěže Danone Pohár národů pro ročník 2012/2013 součinnost provede KM.

8. Příští zasedání:

Pondělí 18. 3. 2013 od 14,30 hodin na sekretariátu OFS.

Zapsal: Jiří Richter
Ověřil: Aleš Meloun