ZPRÁVA STK č. 22 /2010 – 2011

1. Soutěže:
OP dospělí - chybí zápis utkání Krouna – Chroustovice ( rozhodčí Průcha)
III. třída – zápis utkání Trhová Kamenice – Zaječice předán DK
OP dorost – chybí zápisy utkání Holetín – Dřenice ( rozhodčí Vymetal)
Orel Hlinsko – Tuněchody ( rozhodčí Žďánský)
OP starších žáků – chybí zápis utkání Svratouch – Svídnice ( rozhodčí Vymetal)
OP mladších žáků – chybí zápis utkání Vítanov - Rosice ( rozhodčí Boháč)
OP přípravky – chybí zápisy z turnaje v Heřmanově Městci ( rozhodčí Marek)
2. Náhradní termíny nesehraných utkání OP starší přípravky:
G1A1208 Slatiňany – Chroustovice ST 18. 5. 16,30
G1A1209 Chroustovice – Zaječice sehráno v ÚT 10. 5. v Zaječicích
3. Přihláška do soutěží ročníku 2011-2012:
Přihláška je zveřejněna na webových stránkách OFS Chrudim nv.fotbal.cz/chrudim, oddíly ji zašlou na OFS do uvedeného data.
4. Přihláška do krajského kola Poháru ČMFS:
Vítěz okresního kola Sokol Krouna požádal o zařazení do krajského kola Poháru ČMFS (Ondrášovka Cup). Předáno na KFS Pardubice.

ZPRÁVA DK č. 20

DK OFS na svém zasedání dne 12. 5. udělila následující tresty:
Nepodmíněně:
1 SU od 8. 5. Adámek Tomáš (Prosetín B)
1 SU od 9. 5. Vostradovský Tomáš (Chrast)
1 SU od 9. 5. Kamenský Petr (Žlebské Chvalovice)
4 SU od 8 .5. Novotný Miloš (Zaječice)
Kolektivní tresty:
10x ŽK, oddíl uhradí 100 Kč (bude odečteno z vkladu) – RS čl. 25, odst. 2
IV. třída: Bítovany B
20x ŽK, oddíl uhradí 200 Kč (bude odečteno z vkladu) – RS čl. 25, odst. 2
III. třída: Rosice, Trhová Kamenice
IV. třída: Vítanov B
Žádost o prominutí zbytku trestu:
Kouba Petr (Orel) – žádosti se nevyhovuje
Příští zasedání DK:
Na zasedání DK dne 19. 5. se dostaví František Mihulka, vedoucí mužstva FC Zaječice a Jaroslav Alinče, hlavní pořadatel SK Trhová Kamenice.
DK si na toto zasedání vyžádala:
1. stanovisko Policie ČR v Hlinsku
2. stanovisko ke zdravotnímu stavu Oty Duška ( lékařská zpráva).
:
ZPRÁVA KR č. 6/2010 –2011

Komise rozhodčích OFS Chrudim na svém zasedání 10. 5. projednala:
1. Vybraná utkání pro KR OFS Pardubice:
22. kolo A1A2207 Svídnice - Miřetice SO 21. 5. 17:00
23. kolo A1A2302 Miřetice – Luže NE 29. 5. 17:00
24. kolo A1A2403 Nasavrky – Chrast NE 5. 6. 17:00
25. kolo A1A2507 Stolany B – Hr.Týnec SO 11. 6. 17:00
26. kolo A1A2607 Rváčov – Luže SO 18. 6. 17:00
2. Upozornění pro rozhodčí:
Dle RS OFS čl. 18/9 bude pozdní zaslání Zápisu o utkání trestáno pořádkovou pokutou
100 Kč!
3. Omluvy z delegací:
Rozhodčí mají povinnost se omlouvat dle RS OFS čl. 18/3 na emailové adresy :
ofschrudim@quick.cz a petrchvojkaofs@seznam.cz.
4. Nový rozhodčí:
Holík František – licence M
5. Termín příští schůze KR:
Úterý 14. 6. od 15:30 hodin v kanceláři OFS Chrudim.

(jr)