Na téma brutálních faulů ve fotbale a možných soudních postihů za tato provinění hovoříme s předsedou disciplinární komise Okresního fotbalového svazu Chrudim Stanislavem Pecou.

Jste zastáncem toho, aby se evidentně úmyslné brutální fauly řešily i mimo fotbalovou disciplinárku?
Jednoznačně souhlasím s tím, že úmyslné a brutální fauly nepatří do jakéhokoliv druhu sportu. Vím z vlastní zkušenosti, že na hříšti často vládnou nepřiměřené emoce, ale každý sportovec by měl své nervy udržet na uzdě a nesnižovat se k takovým zákrokům, které mohou případně přivodit zranění protihráče. Jsou však i známy případy, kdy po zákroku soupeře musel sportovec ukončit ze zdravotních důvodů svoji kariéru a mnohdy si následky svého zranění nese do konce života. Takovéto počínání 'rádoby sportovců' naprosto odsuzuji. Vím, že úmyslné počínání někoho zranit při sportu se těžko prokazuje a v řadě případů je to téměř neprokazatelné, přesto souhlasím s tím, aby takovéto případy byly řešeny nejen příslušnými sportovními orgány, ale i cestou civilního řízení.

Můžete uvést konkrétní případy z vaší praxe?
Po dobu, co pracuji v disciplinární komisi OFS v Chrudimi, jsme řešili dva případy, které svou závažností lze zařadit do této kategorie. Jednalo se o fyzické napadení rozhodčího a úmyslné vážné zranění protihráče. V obou případech byl podán Policii ČR podnět k šetření. První případ byl dořešen na přestupkové komisi příslušného úřadu a ve druhém došlo k mimosoudnímu vyrovnání.

Chtěl byste něco vzkázat fotbalovým hříšníkům?
Rád bych apeloval na všechny sportovce, aby se k takovýmto nepřiměřeným zákrokům nesnižovali, aby si vážili jeden druhého, aby se navzájem respektovali a aby si všichni uvědomili, že sport je především zábava a koníček a že většina z nich musí druhý den do zaměstnání.

Měly by se případy úmyslných brutálních faulů projednávat i u civilního soudu? Jaké by měly být postihy? Hlasujte v anketě a vyjádřete se v diskuzi!