V Ústí nad Orlicí 2. ledna, v Pardubicích 4. ledna.

To byly termíny, k nimž byla upřena pozornost sportovní veřejnosti, neboť tehdy měly být na programu ostře sledované volby do okresních fotbalových orgánů.

Jenže plány mínily a koronavirová pandemie měnila.

S přechodem Česka do protiepidemického stupně PES 5, omezením shromažďování a volného pohybu je zřejmé, že se valné hromady nebudou moci v obvyklé podobě konat. A protože jejich konání „na dálku“ přes videokonference apod. je v podmínkách okresních klubů mimo realitu a nadto takovou možnost neznají ani stanovy, nezbylo činovníkům Fotbalové asociace ČR a příslušných svazů nic jiného než je odložit. Zatím na neurčito.

„Aktuální epidemická situace hovoří bohužel zcela proti možnosti zasedání uskutečnit. Nacházíme se v PES 5, který omezuje samotný volný pohyb, z logiky věci tedy vyplývá, že zasedání valné hromady je vyloučeno. Poslední vládní usnesení obsahující právě omezení volného pohybu platí do 10. ledna. Lze proto konstatovat, že zasedání svolaná do tohoto data se konat nebudou,“ uvedl v oficiálním stanovisku FAČR generální sekretář Jan Pauly.

Náhradní termíny budou teprve určeny, vždy však s dodržením lhůty pro svolání valné hromady dané stanovami. Odpovídajícím způsobem bude prodloužena rovněž uzávěrka pro podání kandidátek do jednotlivých volených funkcí.

Dva další okresy Pardubického kraje mají termíny svých valných hromad v mírně pozdějších dnech (Svitavy 12. ledna, Chrudim 14. ledna) a v jejich případě definitivní ortel ještě vyřčen nebyl. Nicméně je více než pravděpodobné, že ani tady nezbude nic jiného než je odložit.

„I zasedání VH OFS, která by se měla konat v termínu od 11. ledna, jsou v ohrožení. I kdybychom se v té době nacházeli v PES 4, je v něm s pravděpodobností hraničící s jistotou zasedání taktéž v podstatě vyloučeno,“ upozorňuje Jan Pauly.