Před blížícím se zahájením jarní části fotbalových soutěží v Pardubickém kraji (20. – 21. března přebor, týden nato ostatní soutěže) se sešli zástupci oddílů a klubů, aby vyslechli aktuální informace od funkcionářů svazu.

Bude se platit

Předseda VV PKFS Vladimír Janata informoval přítomné o závěrech z aktivu předsedů krajských a okresních svazů v Nymburku. Jako nejpozoruhodnější se jeví chystané zavedení výběru členských příspěvků od všech hráčů, rozhodčích, delegátů, agentů a dalších funkcionářů zastřešených ČMFS. Jinými slovy, ten nejjednodušší zdroj peněz, který nebyl dosud využíván, se s velkou pravděpodobností brzy v dohledné době spustí, bez ohledu na kritickou odezvu z řad klubů. Získané prostředky by se snad měly přerozdělovat zpět na úroveň krajů a okresů, což je asi jediná pozitivní zpráva z tohoto jinak velice „průhledného“ opatření.

Šéf svazu se dále věnoval vyhodnocení podzimní části a výhledu do jara. „Povedlo se nám po dlouhých peripetiích zprovoznit registrační místo v Pardubicích, které je k dispozici oddílům. Snížili jsme i náklady na delegáty svazu. Na druhé straně je negativem, že na jaře zvolený výkonný výbor pracuje nyní jen v šestičlenném složení, protože pan Kubík šel trénovat do USA,“ pronesl Vladimír Janata.

Přebor na videu

Novinkou, která se spustí se startem podzimní části sezony 2010/11, bude povinnost pořádajících oddílů v krajském přeboru natáčet svá utkání na video. Pardubický kraj je totiž jedním z posledních, kde se nic podobného nepraktikuje. „Slibujeme si od toho hlavně to, že se zvýší tlak na zodpovědnost rozhodčích, delegátů, hráčů, trenérů i funkcionářů,“ vysvětluje předseda Janata.

Předseda STK Karel Braun vyjádřil spokojenost s podzimní částí soutěží, jež byla kompletně dohrána a nezůstaly žádné resty v podobě odložených utkání. Dále upozornil činovníky klubů na jejich povinnosti s ohledem na ustanovení rozpisu soutěží. „Slíbili jsme, že všechny úřední zprávy přeneseme na internetové stránky svazu. To jsme splnili a teď zjišťuji, že je někteří ani nečtou,“ podivuje se Braun.

Za komisi rozhodčích hovořil její předseda Milan Fryš, který nejprve osvětlil některé pravidlové změny, které by u leckoho mohly způsobit údiv. Týká se to například střídání, u něhož už není nutné taxativně nastavovat půl minuty času. „Nastavit se má jenom čas skutečně promarněný nad rámec běžného střídání,“ komentoval to Fryš, který dále znovu apeloval na oddíly, aby rozhodčím vytvořili důstojné podmínky (psaní zápisu mimo kabinu rozhodčích, čistota).

Nejen represe?

V diskusi vystoupil mimo jiné i zástupce SK Masokombinát Polička Roman Kysilko. „Myslím si, že jsme vás nevolili jen proto, abyste nás vedli a trestali, ale také proto, abyste nám pomáhali. Chybí mi lepší komunikace konkrétně k oddílům, některým problémům by se dalo předejít,“ uvedl Kysilko, jehož klub musel kvůli nesplnění nařízení o trenérech zaplatit pokutu 10 tisíc korun.

Další diskusní příspěvky se týkaly již zmíněných příspěvků pro ČMFS, systému doškolování trenérů či rozlosování pohárové soutěže žáků.
Poté, co byly vysvětleny některé otázky týkající se sestavení termínové listiny, možností slučování družstev u žáků a také projektu Bezpečná branka, byl aktiv ukončen.