Nominovat sportovce můžete do těchto devíti kategorií: 1. jednotlivci mládež, 2. jednotlivci dospělí, 3. kolektivy mládeže, 4. kolektivy dospělých, 5. trenéři, 6. handicapovaní sportovci, 7. síň slávy, 8. cena Fair Play, 9. krajánek.

Nominace musí obsahovat:

uvedení jména, příjmení a roku narození (jednotlivci)

kontaktní adresu sportovce (telefon, email)

název kolektivu

klubovou příslušnost k TJ/SK či občanskému sdružení

výčet sportovních výsledků a umístnění v soutěžích roku 2015, u trenérů navíc výsledky jejich svěřenců, u „Síně slávy" a „Ceny Fair Play" uveďte podrobnější zdůvodnění vašeho návrhu.

Po uzávěrce budou seznamy nominovaných zveřejněny na výše uvedených webových stránkách, ale samozřejmě i v našem Deníku, přičemž o pořadí rozhodnou jak čtenáři, tak i odborná komise. Slavnostní vyhlášení proběhne ve středu 13. ledna 2016 v chrudimském Divadle Karla Pippicha.