Rodák ze sousední obce Skupice žil zde až do čtyřiadvaceti let, do kterých stačil absolvovat Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích. Poté odešel za zaměstnáním do Hlinska, kde pracoval v Bytexu. Zde také založil rodinu a po sametové revoluci začal v roce 1991 funkcionařit. Stál v čele TJ Spartak Hlinsko, rovněž zastával funkci předsedy oddílu kopané.

„Bylo to těžké období, kdy město nedotovalo sport žádnou finanční injekcí a sponzoři se teprve začínali ukazovat. Za mého působení v hlineckém fotbale jsme spolu s Františkem Jůnem založili tradici, která se traduje dodnes. Jde o Profil Cup,“ vzpomíná oslavenec. V roce 1995 skončil Miroslav Hebký s funkcemi v Hlinsku, poté si dal půl roku pauzu a následně jej oslovil jeho rodný kraj, takže začal pomáhat kopané ve Stolanech.

„V roce 1996 jsme hráli okresní přebor, rok I. B třídu a poté došlo na fúzi s FK Pardubice, který sestoupil do kraje a zanikl,“ vzpomíná čerstvý padesátník. FK soutěž přenechal Stolanům, dle regulí se hrálo v sezoně 1998/99 pod hlavičkou FK Pardubice a od dalšího ročníku 1999/2000 již pod SK Stolany. Nikdo tomu nevěřil, že se podaří udržet krajský přebor v tak malé obci, avšak stalo se. Dnes se již desátou sezonu hraje ve Stolanech pod hlavičkou SK krajský přehor. Postupně došlo k rozšíření členské základny a zmodernizování sportovního areálu. Vždyť dnes už čtyři družstva SK hrají v soutěžích řízených krajským fotbalovým svazem, což je pro manažera Hebkého největší odměnou.

O Stolanech se vědělo i v zahraničí, ať se jednalo o družební zápasy s týmem z bratislavského předměstí či rakouským Mariazellem. Stolanští dnes disponují dobrým kolektivem funkcionářů, kteří mají enormní zájem o další rozvoj kopané ve Stolanech. Při této příležitosti přejí svému manažerovi Mirkovi Hebkému k jeho vzácnému jubileu hlavně pevné zdraví, rodinnou pohodu a hodně dalších sil v pracovním úsilí včetně další pomoci stolanské kopané.

(dom)