Za úsek dospělých přednesl zprávu trenér A mužstva Pavel Jirousek, jenž zhodnotil minulou sezonu a zisk třetího místa. Zdůraznil, že klub pracuje hlavně s odchovanci a proto je někdy obtížnější vyrovnat se klubům, které jsou farmami ligových týmů. Připomněl také konec kariéry Tomáše Linharta a Petra Vladyky a zdůraznil, že zkušenost ostřílených matadorů může v některých zápasech mužstvu chybět. Dále pak vyzval účastníky valné hromady k pozitivnímu myšlení bez negací.

Za úsek mládeže vystoupil Jiří Zdražil, který vyzdvihl umístění týmů U17 a U19 a dodal statistiky hráčů působících v klubu na hostování. Kategorii žáků vyhodnotil jako pozitivní a poděkoval svým spolupracovníkům za odvedenou práci.

Za nejmenší kategorii kategorii přípravek promluvil Ondřej Tichý, který hlavní úkol vidí ve skautingu a široké základně. Ve své zprávě si posteskl nad nedostatkem trenérů.

Po sportovních projevech dostal prostor Luboš Popelka, který přednesl zprávu o hospodaření klubu a zároveň předložil návrh na rozpočet pro rok 2015. Ten byl následně valnou hromadou schválen. Po něm předseda revizní komise Petr Vojtěchovský valné hromadě sdělil, že jeho komise při kontrole neshledala vážnější pochybení.

Dalším bodem bylo hlasování o změně stanov, které je nutností vzhledem k novému občanskému zákoníku a nevyhne se žádnému klubu ani občanskému sdružení. V následné diskusi k tomuto tématu vystoupil Ivan Hoffmann s dotazem o termínu platnosti stanov. Na svoji otázku dostal uspokojující odpověď od sekretáře klubu Martina Škrhy, který ještě delegátům připomněl, že se změnami stanov dojde i ke změně názvu klubu z Městský fotbalový klub Chrudim (MFK Chrudim) na Městský fotbalový klub Chrudim, z.s. (zápisný spolek pozn. autora).

V následujícím bodu nastínil sekretář klubu Martin Škrha účastníkům valné hromady návrh na založení servisní organizace, vyzdvihl pozitiva a doporučil valné hromadě, aby tuto myšlenku podpořila.

Poté předseda Čechlovský oznámil rezignaci svého místopředsedy Aleše Kubáta, načež účastníci valné hromady navrhli a zvolili na tuto funkci sportovního manažera Tomáše Linharta. Ten ji přijal a slíbil, že bude dále pracovat pro klub jako doposud. Po diskusi, která následovala, přednesl předseda návrhové komise Petr Vojtěchovský návrh usnesení, který valná hromada schválila.

Nakonec předseda poděkoval všem delegátům za účast a popřál jim spokojenou cestu domů. (rp)