O tom, proč vlastně vznikla a realizuje se Fotbalová (r)evoluce…

Jedná se o obrovský projekt, jeden z nejklíčovějších v celé historii fotbalu u nás. Přemýšleli jsme o něm asi dva roky, ale dlouho nevěřili, že se ho povede realizovat. Jeho základním cílem je zlepšit servis všem členům FAČRu a klubům, urychlit a zjednodušit veškeré procesy ve fotbale a minimalizovat byrokracii.

O výhodách on-line zápisů…

Dnes tráví funkcionáři před utkáním třeba třicet minut vyplňováním zápisu a sháněním všech možných údajů. Nově to bude možná pět minut na jeden tým a deset pro rozhodčího, maximum údajů bude vyplněno automaticky. Systém nedovolí uvést do zápisu hráče bez aktivního členství ve FAČRu, v disciplinárním trestu, bez platného hostování a podobně. Velice se usnadní práce komisí, které budou mít všechny potřebné výstupy hned k dispozici.

O výhodách on-line registrací…

Jestliže někdo zpochybňuje on-line zápisy, tak na registrace jsem zatím slyšel pouze chválu. Skončí nedůstojné fronty na registračních pracovištích, skončí papírování, skončí klasické registrační průkazy. Místo nich budou družstva předkládat pouze listinu hráčů klubu, kterou budou aktualizovat po každém přestupu nebo hostování hráče. Co se týče přestupů a hostování, bude je možné provádět sedm dnů v týdnu a 24 hodin denně, takže v podstatě je půjde realizovat ještě 35 minut před začátkem zápasu.

O argumentech proti (r)evoluci…

Jsou dvojího druhu. První je vyjádřen větou „To nezvládneme" a takový argument neberu. Druhý se samozřejmě týká finanční zátěže, ale myslím, že zde naopak dojde k nemalým úsporám. A to jednak díky tomu, že odpadnou náklady na dojíždění na registrační pracoviště nebo za poštovné, ale i proto, že snížíme asi o jednu třetinu poplatky za registrační úkony. Výkonný výbor dále schválil jednorázovou finanční podporu klubů z krajských a okresních soutěží ve výši 10 tisíc korun na pořízení techniky a připojení k internetu. Ta jim bude poskytnuta v červenci po přihláškách do soutěží prostřednictvím OFS. Podmínkou je, aby kluby měly družstva mládeže a používaly podvojné účetnictví. V součtu půjde o částku asi 36 milionů korun. Jak si který klub všechno potřebné zajistí, to bude záležet na něm. My zprostředkujeme nabídky různých společností.

O státní podpoře do fotbalu…

Velkým přínosem nového systému bude, že veškeré statistiky o počtu hráčů zejména v mládežnických kategoriích budeme mít k dispozici a jedním kliknutím tak ze systému získáme potřebné informace. To je velice důležité při jednání se státními orgány, které se nás často ptají: „A kolik ten fotbal vlastně hraje lidí?" Teď budeme znát po každém víkendu přesnou odpověď. Musíme být připraveni, abychom dokázali předložit jakékoli statistiky a mohli si potom ze státních peněz uloupnout co nejvíce.

O konci hotovostních plateb…

Veškeré finanční platby se budou uskutečňovat bezhotovostně. Každému klubu budou na jeho sběrnou fakturu padat veškeré platby, tedy za registrační úkony, náhrady rozhodčích a delegátů, poplatky a pokuty od komisí a podobně. Vždy jednou měsíčně se tato faktura uzavře a klub ji v určeném termínu splatnosti uhradí. Důraz bude kladem na transparentnost, a to se týká i rozhodčích. Zákony bychom měli dodržovat, a to platí i o těch daňových.

O možných problémech, které Fotbalová (r)evoluce přinese…

Víme, že v případě malých klubů z okresních soutěží a případně u rozhodčích mohou určité komplikace nastat, ale je třeba si uvědomit, že nejhůře na tom bude sekretariát FAČR. Na sebe jsme si ušili opravdu pořádný bič, vždyť každý měsíc budeme muset zpravovat zhruba 8800 faktur.

O kompletní změně legislativy…

S Fotbalovou (r)evolucí souvisí i rekodifikace předpisů FAČR, kdy se stávající čtyřiačtyřiceti směrnic a řádů vytvoříme pouze deset. Výkonný výbor je projedná 31. března a 1. dubna je předložíme k připomínkám fotbalovému hnutí. Čas na zpětnou vazbu pak bude do 20. května.

O tom, co je nyní nejdůležitější…

Rád bych, aby se všechny kluby v současné době soustředily na dva základní body. Tím prvním je zřízení funkce hlavního administrátora , pokud ho někdo ještě nemá. Za druhé to potom je nahrávání fotografií hráčů do systému. (rh)