Nepřítomni byli zástupci z Vortové a Orle Hlinsko, které v současné době nepůsobí v soutěžích OFS a dále omluveni: Heřmanův Městec, Rosice, Míčov a Trhová Kamenice. V doplňujících volbách byl za odstoupivšího předsedu komise mládeže Ladislava Matrase zvolen Ondřej Tichý, jenž spravuje mládežnický web http://ofschrudim.webnode.cz. Předseda OFS Chrudim Aleš Meloun připomenul, aby přihlášky do nového ročníku zaslaly kluby včas. Oddíly, které nemají podvojné účetnictví, nemají šance získat dotace. Do 28. února je třeba také zaplatit členské příspěvky za hráče. Okresní přebor startuje již 8. března, ostatní soutěže o dva týdny později.

Ze zpráv předsedů komisí jsme vybrali: nezaplacené příspěvky = neoprávněný start. Cílem komise rozhodčích je stabilizovat muže v černém různými semináři a zajištěním mladých sudích ve věku do dvaceti let. Sekretář KFS Martin Voženílek oznámil datum valné hromady PKFS. Ta se uskuteční v pardubickém hotelu Zlatá štika, a to v pátek 20. února od 17:00 hodin.

Vzhledem k tomu, že od 1. července přijde do fotbalových soutěží (r)evoluce, podstatné věci k tomuto jistě náročnému přechodu k elektronické podobě přijeli přednášet odborníci z FAČRu jmenovitě Jiří Helcl a JUDr. Jan Pauly. „Nejsou to naše myšlenky. Přijeli jsme proto, abychom vás informovali, jak ten elektronický informační systém společně zahájíme. Dotkne se bezvýhradně všech, kdo působí ve fotbalovém hnutí."

Po informacích došlo k otázkám zástupců oddílů a k odpovědím. S počítačovým vybavením klubů se mohou naše kluby obrátit na Jana Gregora z firmy Tlapnet. Je jasné, že od nového soutěžního ročníku bude muset mít i ten nejposlednější klub v České republice počítač a připojení na internet, neboť veškeré zápisy a vše okolo zápasů spojené se bude dělat pouze elektronicky! Předseda OFS Aleš Meloun slíbil všem klubům, rozhodčím a funkcionářům maximální spolupráci a pomoc. Věří, že po překonání prvotní nedůvěry bude celý projekt dobře přijat a pomůže dalšímu rozvoji kopané. (dom)