Vážení sportovní přátelé a příznivci fotbalu,

V minulých dnech obdržely některé oddíly elektronickou poštou návrh na svolání mimořádné valné hromady OFS Chrudim. Jako důvod byla uváděna nefunkčnost VV OFS a jeho komisí. Jako předseda OFS jsem taktéž elektronickou poštou reagoval na lživá obvinění a bezdůvodné napadání a na oddíly zaslal své stanovisko.

Tento pamflet nebo jak to nazvat vytvořili ve spolupráci p. Richter ( placený sekretář OFS ) a p. Čižinský, bývalý předseda OFS Chrudim. Tato účelově mířená akce má svá opodstatnění. ČSTV končí a finance z FAČR jdou již přímo na okresní fotbalové svazy, které s nimi disponují. Jako předseda jsem byl proti převodu celé částky na účet ČSTV a chtěl jsem ekonomicky zajistit činnost rozdělením a tím ušetřit finance. Nyní se však ukazuje, že se právě tato moje aktivita stala trnem v oku p. Čižinskému a Richterovi, kteří by se díky vám chtěli k těmto financím dostat. Vymysleli tedy pamflet, kde chtějí zřejmě svrhnout stávající VV prostřednictvím vás klubů.

Musím za svou osobu důrazně říct, že jsme od oddílů až na výjimky, neobdrželi žádné oficiální ani neoficiální stížnosti na činnost komisí a VV. Co jsme obdrželi a dozvěděli se, jsme řešili a řešíme. Dle mého názoru a srovnáním z let minulých, ani tento rok nevybočil ze standardu. Problémy byly a budou. Proto je řešíme. Nyní se zřejmě ukazuje, že sekretář a ekonom, který je stále placen z prostředků OFS, úmyslně a zcela zjevně zatajoval negativní informace a stížnosti výboru či komisím a zřejmě schválně p. Richter jako sekretář manipuloval s obsazováním rozhodčích, aby chyby padly na hlavu KR, obsazovací úsek a tím pádem i na VV. Další věcí je, že sekretář nedocházel, ač jsem jej několikrát žádal, na komise a VV a poté přepisoval zápisy z komisí zkresleně a neúplně. Nyní se ukazuje, že to nebyla chyba, ale úmysl.

Musím podotknout, že za služby sekretáře a ekonoma, pronájem kanceláří a dalšího vybavení platíme tento rok 381 000 Kč. Což není málo. Tyto účelové peníze jsou z FAČR na provoz OFS a o tyto peníze zřejmě pánům jde. V minulých dnech negativní kampaň vyvrcholila. Placený sekretář objíždí oddíly a sbírá podpisy na svolání MVH. Těmto pánům nejde o fotbal, ale o svůj prospěch a zisk. Všichni členové VV OFS a členové komisí vykonávají tuto funkci zadarmo a ve svém volném čase. Jediný placený je právě sekretář p. Richter a ekonom p. Čižinský. Proto pro vás zajišťují dotace a finanční operace. Jsou za to OFS placeni! Není to jejich dobrá vůle, je to zaplacená práce! Když to nebudou dělat oni, seženeme někoho jiného, v dnešní době to není zas takový problém. Finance na provoz mít budeme. Jednáním a předvedenou akcí vás chtějí vmanipulovat do této kampaně a díky vám oddílům, se dostat k financím a zajistit si své osobní pohodlí.

Nepodlehněte panice a vemte rozum do hrsti, nenechte se vmanipulovat do této účelové akce. Pokud jste skutečně tak nespokojeni s prací VV a komisí a máte důvody ke svolání MVH učiňte tak, rád s vámi vaši kritiku a stížnosti, o kterých nevíme, prodiskutuji.

Martin Škrha, předseda OFS Chrudim