7.00 Presentace účastníků, 7.30 Charakteristika kopané – herní výkon, 8.30 Didaktické formy tréninkového procesu, 9.30 Anatomie – celková svalová soustava, pohybový mechanismus, 10.30 Herní systémy – porovnání dříve a nyní, 11.30 Plánování a evidence tréninkového procesu, 12.00 Oběd, 12.45 Věkové zvláštnosti mládeže – senzitivní období rozvoje, 13.45 Druhy tréninkového procesu, 14.45 Pravidla a soutěžní řád fotbalu, 15.45 První pomoc, 16.45 Projekce, ukázky TJ apod., 17.45 Dostupná literatura a odborné materiály, 18.00 Test, 19.00 Závěr.

Upozornění: účastníci školení vezmou s sebou fotografii (pasová) pro vystavení průkazu. Od každého účastníka školení bude před zahájením vybráno 450 Kč. Tato částka bude použita na organizační zajištění celé akce. Potvrzení o úhradě bude vystaveno, možno vystavit potvrzení na společnou úhradu pro oddíl!

Žádáme o potvrzení účasti telefonicky (469622087 – sekretariát OFS) nebo na 602449281 (předseda TMK), nebo e-mail ofschrudim@quick.cz. Lze se hlásit ještě po uzávěrce, která byla 12. listopadu.

(mš)