Hlavním bodem nadcházejícího období z pohledu FAČR je pochopitelně letní Euro 2024 v Německu. „Pro náš fotbal je Euro velmi důležité jak ze sportovního, tak finančního hlediska," netajil se šéf FAČR. Do té doby však ve fotbalové řece ještě uplyne hodně vody, aktuálně jsou na programu například právě valné hromady okresních a krajských svazů.

Valná hromada Pardubického krajského fotbalového svazu.
Z krajského fotbalu. Finančně se daří, úspěchy mládeže, pohár opět v CFIG Aréně

„Navštěvujeme všechny krajské valné hromady, což vnímám jednak jako svoji povinnost coby předsedy FAČR, ale také jako výraz respektu vůči funkcionářům na nižších úrovních," vyjádřil se Fousek. Spolupráci s Pardubickým krajským fotbalovým svazem označil za bezproblémovou. „Díky otevření stadionu v Pardubicích jsme sem mohli situovat některé zápasy reprezentačních družstev, mimo jiné utkání žen v Lize národů," připomněl Fousek.

Valná hromada FAČR se sejde na konci května v Olomouci a podle slov předsedy FAČR má několik podstatných úkolů. „Rád bych, aby jednání odsýpalo podstatně rychleji než to loňské. Jedním z témat bude situace okolo areálu stadionu Evžena Rošického na Strahově. Asociace vyhlásila soutěž, kterou vyhodnotí a návrh řešení předloží valné hromadě. Z pohledu FAČR je zásadní výnos z pozemků, které jsou v našem vlastnictví," zdůraznil Fousek.

Po dvou letech od jejich neschválení přijde opět na řadu novelizace Stanov FAČR. „V roce 2023 nebyly odsouhlaseny, zařadíme je nyní, je to poslední možnost, jak je schválit před volbami v příštím roce. Známe nedostatky těch současných a věříme, že je předložíme v takové podobě, aby letos schváleny byly," říká Petr Fousek. „K novelizaci stanov se sešlo množství připomínek a podnětů z fotbalového hnutí. Se všemi se snažíme vypořádat, nebudeme předkládat polotovar, který by nemohl být schválen," dodal na toto téma místopředseda FAČR za Čechy Jan Richter.

Valná hromada Pardubického krajského fotbalového svazu.Valná hromada Pardubického krajského fotbalového svazu.Zdroj: David HaanTématem, které právě v tomto období výrazně rezonuje českým fotbalem, jsou členské příspěvky, neboť do konce února mají kluby termín, aby je za svoje členy uhradily, přičemž, jak je známo, došlo k jejich navýšení na dvojnásobek (400 resp. 200 korun). S čímž zásadně souvisí systém jejich využití, před rokem valná hromada neschválila předložený model rozdělení navýšené částky vybraných členských příspěvků do jednotlivých fotbalových složek (kraje, okresy, rozhodčí, mládež, řídící komise pro Čechy a Moravu atd.). Polovina vybraných finančních prostředků tak zůstane minimálně do konce května ležet ladem na účtu FAČR.

„Chci říci, že podporu by na základě naší představy měla především získat nejvíce podfinancovaná složka českého fotbalu, tedy okresy. Pevně doufám, že delegáti budou tentokrát moudří, je potřeba, abychom si všichni uvědomili, že rozdělit do fotbalu můžeme jenom 100 procent peněz, které jsou k dispozici, nikoli 150," uvedl Fousek. „Regionální komise FAČR se bude všemi návrhy ohledně rozdělení členských příspěvků zabývat na svém zasedání a bude hledat shodu tak, aby byla na valné hromadě předložena taková varianta, která bude mít smysl a opodstatnění," slibuje Richter.

Delegátům krajské valné hromady se představil nový generální sekretář FAČR Martin Procházka, který vystřídal odstoupivšího Michala Valtra, a přislíbil, že sekretariát asociace je připraven všestranně pomoci jak okresním a krajským svazům, tak klubům, při řešení jejich fotbalových problémů a starostí.