Za hojné účasti zástupců jednotlivých klubů z chrudimského okresu zhodnotil stávající předseda svazu Aleš Meloun uplynulý rok, nastínil zprávu o činnosti výkonného výboru a společně s předsedy revizních komisí promluvil o změnách, které jednotlivé kluby budou čekat. Důležitou zprávou byl fakt, že i nadále zůstane placení rozhodčích fotbalovou asociací, tento model se v předchozím období ukázal jako správný.

Dále se na valné hromadě hojně mluvilo o projektu Škola v pohybu, který by měl přinést novou inspiraci učitelům v základních a mateřských školách. K vzácným hostům, kteří na valnou hromadu zavítali, patřili zástupci krajského fotbalového svazu pánové Přemysl Cach a Ing. Martin Voženílek.

Petr Dejnožka