Předsedou OFS byl zvolen Martin Škrha.

Šest členů VV s obdrženými hlasy:

Přemysl Cach, aktivní rozhodčí, navrhl TJ Bítovany, 31 hlasů; Miroslav Hebký, manažer SK Stolany, 27 hlasů; Tomáš Linhart, aktivní hráč AFK Chrudim, 35 hlasů; Stanislav Peca, sekretář ŽSK Třemošnice, 33 hlasů; Josef Širůček, trenér Spartaku Slatiňany, 33 hlasů; Miroslav Teplý, trenér ŽSK Třemošnice, 39 hlasů.

Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu uskutečnil ve středu 7. července volební Valnou hromadu spojenou s rozlosováním nového ročníku 2010/2011.

Předsedající Stanislav Peca, přivítal hosty: předsedu Pardubického krajského fotbalového svazu Vladimíra Janatu, sekretáře stejného orgánu Martina Voženílka, předsedu Výkonného výboru SUCH Františka Ryšavého a zástupce Chrudimského deníku. Jediná žena mezi muži byla sekretářka TJ Městec, Libuše Tomanová.


Poslední slova předsedy


Vojtěch Čižinský (na malém snímku) ve zprávě předsedy OFS oznámil, že Výkonný výbor pracoval poslední volební období od roku 2006 beze změn. Protože končí další volební období, zástupci klubů s hlasem rozhodujícím zvolí nové vedení.

Z jednotlivých bodů minulého Usnesení bylo splněno: Vydávání Rozpisu soutěží; zajištěny mládežnické okresní výběry ve třech věkových kategoriích; školení nových trenérů licence „C“(28 nově proškolených). Přehled všech trenérských kádrů s platnou licencí najdete na webové stránce. Od jara 2006 vždy v neděli večer vydává OFS přehled výsledků uplynulého víkendu. Hranice již překročila sto tisícího návštěvníka. Ve čtvrtečním a sobotním vydání Chrudimského deníku vycházejí úřední zprávy všech komisí. Tu první před novou sezónou naleznete ve čtvrtek 29. července. Jenišovice a Skuteč nepřihlásily do okresních soutěží žádné družstvo!

Výkonný výbor za poslední čtyři roky neposílal na utkání delegáty, čímž klubům šetřil finanční prostředky. Dále se sledují jubilující kluby. Letos oslavily kulatá výročí Slatiňany a Rozhovice. Nejvyšší fotbalové vyznamenání dr. Jíry obdržel letos Josef Mrkva. Největší rozmach kopané nastal v Zaječicích, kde přihlásili do mistrovských soutěží šest družstev. V okrese pracuje 46 aktivních oddílů či klubů s členskou základnou 7685.

Po nedávno skončeném ročníku se pěti přeborníkům předávaly ceny přímo na hřištích, zbývající dva zástupci (Tuněchody dospělí a Vítanov mladší přípravka) obdrželi diplom, pohár a míč zde na aktivu z rukou Vojtěcha Čižinského a Jiřího Richtera.


Začala to disciplinárka


Zprávy jednotlivých předsedů komisí začal za DK Stanislav Peca: „Za čtyři roky jsme projednali dvanáct set případů, když uplynulý ročník proběhl celkem hladce. Komisí se protočilo šest lidí, když v průběhu z důvodu nemoci odstoupil Havlík a Bečička přešel do krajské funkce.“

Miroslav Teplý za trenérsko metodickou komisi: „Těší nás zájem o trenérské posty, od roku 2002 jsme pracovali ve stejném složení. Stále větší odbornou i časovou náplň věnujeme našim dalším školením.“ Josef Širůček je předsedou komise mládeže: „Okresní výběry mládeže jsou reprezentací na nejnižší úrovni a ti nejlepší mají možnost bojovat v rámci mezinárodního měření sil. 28. září výběry OFS 11 a 12letých mají sraz v Moravské Třebové. Podrobnosti vycházejí na internetu.“

Předseda komise rozhodčích Josef Mrkva: „Chyby se dějí všude, i na probíhajícím světovém šampionátu. Proto bych rozhodčí nekritizoval, každý jej řídí tak, jak zápas vidí. Vždy před sezónou pořádáme semináře, kde se vracíme k chybám ze zápisů. Mnohdy se tyto okolnosti řeší i v diskusním fóru na internetech. Do našich řad se už hlásí sedm mladých chlapců ve věku od 15 do 17 let, kteří mají zájem o funkci rozhodčího. Rovněž výměna rozhodčích s Pardubickým OFS měla dobrou odezvu, proto v tomto směru chceme pokračovat. K tomu sekretář svazu Petr Chvojka dodal, že na SOŠ Bohemia s. r. o., odbor pedagogické lyceum, vychovávají další příští rozhodčí.


Diskuzi zahájil Škrha


Martin Škrha, známý jako místopředseda SK Chrudim, sekretář, vedoucí mužstva a trenér mládeže, obdržel před několika málo dny nabídku, aby se postavil jako protikandidát na funkci předsedy OFS (pro připomenutí, jedná se o dobrovolnou a neplacenou funkci). Předstoupil před plénum, aby se představil a nemohl tušit, že za krátký čas poté získá ze 43 platných hlasů důvěru 22 členů, zatímco Vojtěch Čižinský jich dostal jednadvacet. „Poražený“ poté odmítl pracovat v novém Výkonném výboru.

Vladimír Janata, předseda krajského VFS přiznal, že se nevydařila letos plánovaná baráž, což bylo zapřičiněno podivným způsobem sestupu Živanic z divize, na což doplatila tři mužstva. I pro nastávající ročník se s baráží počítá, což oživí krajské soutěže dospělých. Jedinou výtkou proti bývalým kolegům přičítá v Českém poháru to, že k jeho účasti byli benevolentní. Proto je dnes povinností všech mužstev KP zúčastňovat se této soutěže.

František Ryšavý, předseda SUCH oznámil, že fotbalový svaz představuje téměř padesát procent celookresní organizace. Čtyři členové OFS jsou zapojeni do SUCH, spolupráce obou organizací je na dobré úrovni. SUCH jak známo, předisponovává peníze do oddílů na činnost.


Zvolen nový výkonný výbor


Z pozvaných 46 zástupců oddílů s hlasem rozhodujícím bylo přítomno 43 (scházel Prosetín, Skuteč, Prachovice!). S poradním hlasem pozváno 10 – přítomno 8, pozvaní hosté 3 – přítomní tři.

Předsedou OFS byl zvolen Martin Škrha. Šest členů VV s obdrženými hlasy: Přemysl Cach, aktivní rozhodčí, navrhl TJ Bítovany, 31 hlasů; Miroslav Hebký, manažer SK Stolany, 27 hlasů; Tomáš Linhart, aktivní hráč AFK Chrudim, 35 hlasů; Stanislav Peca, sekretář ŽSK Třemošnice, 33 hlasů; Josef Širůček, trenér Spartaku Slatiňany, 33 hlasů; Miroslav Teplý, trenér ŽSK Třemošnice, 39 hlasů.

Členové revizní komise při 42 platných hlasech uspěli takto: Josef Blažek, předseda TJ Horní Bradlo, 40 hlasů; Petr Starý, dlouholetý předseda SK Dřenice, 40 hlasů; Petr Vojtěchovský, předseda AFK LS Chrudim, 38 hlasů.


Losovací aktiv na závěr


Závěr Valné hromady patřil losování soutěžního ročníku 2010/2011, k němuž se budeme průběžně vracet. Jednotlivým družstvům v soutěžích byla schválena přidělená čísla, bylo rozlosováno okresní kolo Poháru ČMFS, které začíná již 25. července. Vítěz má možnost přihlásit se do krajského kola následujícího ročníku. Jiří Richter ze STK upozornil na podání hlášenek na OFS – termín do 15. července. Dále upřesnil některé změny v Rozpise soutěží jako hokejové střídání u žákovských kategorií, podmínka střídavého startu, upřesnění hracího systému u soutěží přípravek. Bližší naleznete na internetu. Zástupci oddílů byli dále seznámeni s nutností před startem nové sezóny doplatit zálohy.

JAROMÍR DOLEŽAL