Nedělní Valná hromada Sportovního klubu Chrudim byla jednak volební a zároveň se projednával i návrh na případné spojení obou městských fotbalových klubů.

Video z valné hromady najdete ZDE!

Po obvyklých procedurách (zvolení komisí a odsouhlasení programu), přednesl zprávu o činnosti všech družstev SK Chrudim místopředseda a sekretář klubu Martin Škrha (na snímku). Zhodnotil sezonu 2009 – 2010 jako úspěšnou, když vyzdvihl postup A mužstva do krajského přeboru.

Dále rekapituloval podzimní část sezony 2010-2011, kde již taková spokojenost nebyla. „Hlavně u mládeže se potýkáme s nedostatkem hráčů a trenérů,“ glosoval Škrha.

Nedostatek hráčů, trenérů a hlavně finančních prostředků donutil výbor SK Chrudim k zamyšlení a řešení nastalé situace. Tím byla mimořádná valná hromada v listopadu 2010, kde se otevřela otázka možného sloučení klubů SK Chrudim a AFK Chrudim.

Mimořádná valná hromada tehdy dala mandát členům výkonného výboru k otevření jednání, což se také stalo. Sekretář oddílu Martin Škrha připomněl výsledek mimořádné valné hromady a dal prostor k diskuzi, ve které s předsedou oddílu Alešem Kubátem zodpověděli několik otázek.

Aleš Kubát poté přednesl zprávu o hospodaření a jako řídící valné hromady pokračoval v programu. Následující bod byl o hlasování o vzniku nového městského klubu (MFK Chrudim). Přítomní členové odsouhlasili sloučení, i když tvrdé jádro bylo proti (poměr hlasů 24 ku 12). Po odsouhlasení podotkl sekretář Martin Škrha, že ještě záleží na výsledku valné hromady AFK Chrudim, která se uskuteční ve čtvrtek 20. ledna, a tak je toto jen první krok.

Poté následovala volba výboru SK Chrudim, kde si členská základna zvolila své zastupitele. Novým předsedou klubu se stal Martin Škrha. Po volbě výboru přečetl Aleš Kubát návrh na usnesení z valné hromady, které bylo schváleno.

Nově zvolený předseda Sportovního klubu Chrudim Martin Škrha po výročním jednání uvedl: „Mám rozporuplné pocity. 'Eskáčko' je moje srdeční záležitost, a tak i pro mě bylo těžké rozhodnout se. Bohužel časy se mění a krize zastihla i fotbal. Nechceme na nic čekat a nastalou situaci musíme řešit. Proto jsem rád, že se při hlasování vzalo v potaz víc faktorů než jen klubismus. Hlasování dopadlo tak, jak dopadlo a většina rozhodla. Chápu i odpůrce sloučení a jejich názor respektuji, ale bez finančních prostředků, trenérů a hráčů se prostě fotbal na úrovni hrát nedá. Pokud valná hromada AFK Chrudim rozhodne stejně, stane se tak SK Chrudim součástí městského fotbalového klubu, který jak si přejeme, bude dobře reprezentovat město a bude dělat svými výkony radost svým fanouškům, ať již těm stávajícím, kteří se s novým klubem ztotožní, nebo novými."

(pn, mš)