ZÁPIS č. 12 / 2012-13

ze zasedání VV OFS Chrudim

1. Valná hromada FAČR:

15. řádné Valné hromady FAČR se v sobotu 8. 6. v hotelu Clarion Congress v Praze zúčastnil předseda Aleš Meloun.

2. Dotace FAČR (členské příspěvky):

Na účet OFS přijata částka 417 888,- Kč, průběžně jsou určené částky zasílány klubům.

3. Členské karty FAČR:

Členské karty rozdány klubům, dosud nevyzvedly Proseč, Orel, Heřmanův Městec, Horní Bradlo a Ronov n. D. (termín vyzvednutí prodloužen FAČR do konce července 2013).

4. Odborné komise:

STK předložena a schválena přihláška do ročníku 2013 2014 a termínová listina pro podzim 2013

termín aktivu určen na 3. 7. 2013 od 16 hodin v Restauraci Kateřina v Chrudimi

ceny na vyhlášení zajištěny

kontumace utkání (nedostavení, neoprávněné starty, nedostatečný počet hráčů)

návrh úprav v RS 2013 2014

návrh na sjednocení začátku utkání posledních dvou kol

KR problematika obsazování utkání

tresty pro rozhodčí (nedostatky v ZOU a přístupu k utkáním)

kontroly utkání

vybraná utkání pro OFS Pardubice

návrh dvoudenního zimního semináře rozhodčích OFS

workshop (metodické zaměstnání mladých rozhodčích)

schváleno doplnění KR o Alinče Miloslava

DK udělené tresty a pokuty (nedostatečná pořadatelská služba, umožnění neoprávněných startů)

KM účast na turnaji Výběrů OFS ve Svitavách bez problémů

návrh PKFS na účast společných družstev v soutěžích mládeže

5. Různé:

nabídka na uspořádání Superpoháru PKFS dne 3. 8. 2013 do finále výběru prošel SK Holcim Prachovice

schválen příspěvek pro rodinu tragicky zemřelého hráče FK Dolní Dobrouč Stanislava Nágla

z FAČR zaslán Registrační list OFS Chrudim

rozdělení dotace z Programu IV údržba schváleno VV PKFS (pro OFS Chrudim 351 000,- Kč)

6. Příští zasedání:

Pondělí 17. 6. 2013 od 14,30 hodin na sekretariátu OFS. (jr)